søker du regnskapsfører...
...vi kan hjelpe deg

Logg inn

Viktige momenter i kontraktsforhandlinger - seminar med Advokatfirmaet Strandenæs

Jobber du med videreutvikling av virksomheter, forretningsplaner og investeringer, inngår avtaler og kontrakter, henter inn anbud og eller deltar i forhandlinger? 

I de fleste entrepriseforhold bruker man i dag standardkontrakter. Dette medfører at man kanskje føler at det er lite forhandlingsrom. Likevel er det noen sentrale elementer i kontraktsinngåelsen hvor det er store rom for forhandlinger.

  • Hva inngår i den opprinnelige kontrakten?
  • Hva er tilleggsarbeider og endringsarbeider?
  • Når har du rett på tilleggsvederlag?
  • Når har du plikt til å utføre arbeider som ikke inngikk i det opprinnelige tilbudet?

Standardkontraktene er også tilpasset ulike partsforhold.

Er du hovedentreprenør, underentreprenør eller selvstendig oppdragstaker?

Vi gjennomgår omstendighetene som skiller de ulike kontraktstypene fra hverandre, og gir deg noen råd for å avgjøre valget mellom dem.

I seminaret setter vi fokus på:

  • Valg av kontraktstype
  • Forhandlingssituasjoner
  • Diskusjoner om typiske problemstillinger
  • Viktige elementer i forskjellige kontraktstyper
  • Erfaring og praksis

Det vil bli lagt stor vekt på å diskutere praktiske eksempler.

Velkommen til en nyttig ettermiddag! 

 Strandenæs.bmp/  anniken.jpg/    harald.jpg/

 

Kursholdere: Harald F. Strandenæs og Anniken R. Arntzen

Sted: KS Agenda Konferansesenter, Haakon VII's gate 9 (Hjørnet Haakon VII's gate og Ruseløkkveien)

Tidspunkt: Torsdag 10. april kl. 13.00 - 16.00

Pris: Kr 1.400,- som inkluderer kursdokumentasjon og enkel servering

Oppdatering: 3 timer rettslære/jus

 

For påmelding eller spørsmål, send en mail til berit@strandenas.no.

Merk påmeldingen med "RR-kurs" og legg fh@rr-a.no i kopi.

Oppgi navn på selskap/deltakere samt telefonnummer.