søker du regnskapsfører...
...vi kan hjelpe deg

Logg inn

Krisetegn du bør se etter i bedriften

Å analysere regnskapet er viktig for å fange opp eventuelle problemer i bedriften. Her er en oversikt over punkter du bør se etter.

Å drive en bedrift i dag krever kunnskaper om mange fagfelt. Marked, økonomi, ledelse m.m. Å beherske alle fagfelt like godt, er ikke enkelt. Å analysere et regnskap krever god økonomiforståelse.

Regnskapsanalyse er et eget fag, som blant annet skal gi svar på følgende:

Hvordan har bedriftens økonomi utviklet seg de siste årene?

Hvordan er den økonomiske situasjonen nå?

Hvordan tror man bedriften utvikler seg videre?

Hvilke krav må stilles for at bedriften skal nå sine mål?

 Listen under er ikke uttømmende, men vi har satt opp en del punkter som kan være indikatorer på at bedriften har problemer.

Bedriften kan ha problemer hvis:

 • Regnskapet viser et lavt overskudd eller underskudd flere år på rad.
 • Dekningsgraden synker. Problemer med å selge til regningssvarende Priser.
 • Stor del av fordringer er langt over forfall (alt over 90 dager bør man ha en forklaring på ellers er sannsynligheten liten for å få de inn).
 • Utviklingskostnader som skal dekkes inn av den vanlige driften blir aktivert.
 • Anleggsaktiva blir oppskrevet.
 • Manglende avsetninger for andre påløpte forpliktelser.
 • Nødvendig vedlikehold, produktutvikling og markedsføring blir skjøvet frem i tid.
 • Synkende grad av aktivitet og investeringer innen kundeservice og tilsvarende verdiskapende aktiviteter som ikke gir kortsiktig inntjening.
 • Betydelige ekstraordinære inntekter blir presentert som ordinære inntekter.
 • Varelageret øker sterkere enn salgsinntektene.
 • Varelageret overvurderes.
 • Kassekreditten er stadig helt utnyttet eller overstrukket.
 • Sterk økning av bedriftens faste kostnader(sjekk over en tid hvordan dette har utviklet seg).
 • Finanskostnadene øker sterkt, særlig grunnet morarenter, overtrekksrenter og avgitte kontantrabatter.
 • Offentlig gjeld som mva, skattetrekk, arbeidsgiveravgift blir ikke betalt på forfall.
 • Det slurves med avsetning på skattetrekkskonto (Skattetrekk skal stå på egen konto).
 • Gjeld til leverandører øker sterkt sett i forhold til omsetning.
 • Synkende og/eller negativ arbeidskapital.
 • Utsettelser på betaling av renter og avdrag på faste lån.
 • Flere inkassosaker og tvangsinndrivelser.
 • Krav om kontant betaling eller bankgaranti for varekjøp (belaster likviditeten).
 • Revisor tar forbehold i beretning.

 

Kilde: adekvat