søker du regnskapsfører...
...vi kan hjelpe deg

Logg inn

Kutt skatten før nyttår!

Det er ikke mange ukene igjen av 2011, men det er fortsatt ikke for sent å spare noen skattekroner ifølge skatt.no, som har satt opp tips om skattemessige disposisjoner helt på tampen av året.

Her får du 11 tips som bidrar til lavere skatt.

BSU-spar til bolig

Lønnsomt for unge boligsøkende under 34 år, men det kan i noen sammenhenger være direkte ulønnsomt å spare i BSU. Snakk med din rådgiver.

Gi avgiftsfrie gaver til arvinger

Nesten 38.000 kroner til hvert barn fra hver forelder …

Realiser tap på aksjer eller fond

Har du aksjer som har sunket i verdi og du har bestemt deg for å selge, kan det være lurt å selge før nyttår, slik at du kan realisere tapet og nyttiggjøre deg fradraget. Det må imidlertid være et reelt salg!

Utsett utbetalinger til 2012

Dette kan være aktuelt hvis du kommer opp i toppskatt.

Kjøp av private tjenester

Du kan betale privatpersoner (som ikke er næringsdrivende) opptil 4000 kroner skattefritt for mindre tjenester i hjem eller på hytta. Skal de ha mer, kan de eventuelt jobbe både i 2011 og i 2012.

Gaver til gode formål

Maksimalt beløp er 12.000 kroner, som gir en skattereduksjon på 3.360 kroner. Gjelder ikke alle formål, snakk med din rådgiver.

Skatteklasse når du har barn og er i ferd med å skille deg

Det kan dreie seg om over 12.000 kroner spart i skatt for den av foreldrene som har status som enslig forsørger ved årsskiftet.

Investering i fast eiendom

Kan ha skattemessige fordeler, men skaff deg profesjonell bistand.

Investering i avskrivbare driftsmidler

Kan ha skattemessige fordeler, men skaff deg profesjonell bistand.

Pensjonssparing for egen virksomhet

Selvstendig næringsdrivende, frilansere og ansatte i eget aksjeselskap/NUF kan spare inntil 4 prosent av pensjonsgivende inntekt til egen pensjon. Du får fradrag for 2011 hvis premien er betalt senest i mars 2012.

Avskrivning på driftsmidler

Kjøp før årsskiftet, få avskrivning for hele året. Kilde: www.Adekvat.no og www.skatt.no