søker du regnskapsfører...
...vi kan hjelpe deg

Logg inn

Ledere kan for lite om lovene i arbeidslivet

Norske ledere innser at de kan for lite om lov- og avtaleverk som regulerer arbeidslivet, viser en ny FAFO-rapport. Mange ledere spør tillitsvalgte når de lurer på noe.

Det norske arbeidslivet er strengt regulert, og kunnskapen om regelverket er til tider mangelfull. I en ny FAFO-rapport omtalt av forskning.no, kommer det frem at både tillitsvalgte og lederne selv mener de har for liten kunnskap om lover og avtaler som regulerer arbeidslivet.

Bare halvparten av de tillitsvalgte som har svart på undersøkelsen sier at ledelsen i stor eller ganske stor grad har kunnskap om arbeidsmiljøloven og gjeldende avtaler.

Lederne som er intervjuet deler denne oppfatningen, og enkelte svarer at de spør tillitsvalgte når de lurer på noe.

Lærer ikke lover ved lederutdanning

FAFO-forsker Sissel Trygstad sier til forskning.no at mens en stor andel av de tillitsvalgte får opplæring i lover og avtaleverk, mangler denne typen opplæring i ledelsesutdanningene.

"Avtaleverket er ikke en del av studieopplegget ved ledelsesutdanningene, men som regel noe som må læres i tilknytning til arbeidet, for eksempel gjennom intern opplæring eller kursing i regi av partene. En av lederne vi snakket med innenfor bygg, ga uttrykk for at de prøvde å gi opplæring til lederne, men at regelverket var komplisert. Vedkommende beskrev kompetansen blant sine ledere som ujevn.", heter det i FAFO-rapporten.

Kan gi dårlig samarbeid

FAFO-rapporten er laget på oppdrag fra Fagforbundet, og består av en spørreundersøkelse i kombinasjon med lengre intervjuer med ledere og tillitsvalgte.

Forskerne skriver i rapporten at man fra tidligere undersøkelser vet at tillitsvalgte forklarer dårlig forhold til ledelsen med at ledelsen har liten kunnskap om lov- og avtaleverk. Tilsvarende synspunkter kom også frem i denne undersøkelsen. 

 

Kilde:  Infotjenester 2016