søker du regnskapsfører...
...vi kan hjelpe deg

Logg inn

Lønn på røde dager?

I løpet av et år er det ti såkalte bevegelige helligdager. For noen påvirker disse dagene beløpet på lønnsslippen.

Påsken står for døren og da er det mange virksomheter som velger å stenge døren på de bevegelige helligdagene.

Arbeidstakere som da får fri og har avtale om fast månedslønn, vil ikke merke noe på sin lønnsslipp. De får den samme summen uavhengig av hvor mange arbeidsdager de faktisk har i løpet av en måned.

Men for timelønnede derimot, kan det stille seg annerledes. De får betalt for de timene de faktisk jobber i løpet av en måned. Dermed blir lønnen i oktober med 31 dager og ingen bevegelige helligdager vesentlig større enn lønnen i april som bare inneholder 30 dager og i tillegg har flere bevegelige helligdager.

Det er kun to av de såkalte røde dagene der loven slår fast at arbeidstaker har rett på lønn selv om virksomheten holder stengt. Det er 1. og 17. mai. Men da er det en forutsetning at disse dagene ville vært arbeidsdager for den enkelte dersom bedriften ikke hadde holdt stengt.

De øvrige bevegelige helligdagene er man avhengig av en avtale for å få betalt, enten tariffavtale eller en annen bedriftsintern avtale.

La oss illustrere det med et eksempel:

Einar jobber som produksjonsassistent i en industribedrift på Vestlandet. Han er fast ansatt med en avtale om timelønn og er ikke omfattet av noen tariff- eller lokalavtale som regulerer lønn på bevegelige helligdager. Han jobber fast på dagtid fra 7-15 mandag til fredag og skulle dermed egentlig jobbet både skjærtorsdag, langfredag og 2. påskedag. Disse dagene holder derimot bedriften stengt. Dermed blir det ingen lønn til Einar disse tre dagene.

Mens en som har avtale om fast månedslønn i praksis får fri med lønn i påsken, så får altså Einar fri uten lønn. 

De såkalte bevegelige helligdagene/røde dagene er:

  • 1. nyttårsdag
  • Skjærtorsdag
  • Langfredag
  • 2. påskedag
  • 1. mai
  • 17. mai
  • Kristi himmelfartsdag
  • 2. pinsedag
  • 1. juledag
  • 2. juledag

Kilde: Infotjenester 13.03.2013