søker du regnskapsfører...
...vi kan hjelpe deg

Logg inn

Lønns- og trekkoppgaven er død: Nå får arbeidstakere «sammenstillings oppgave»

Med innføringen av A-ordningen forsvant også lønns- og trekkoppgaven. Infotjenester har laget en sammenfatning av det som arbeidstakere nå får i stedet: En «sammenstillingsoppgave». Det er like greit å lære seg dette nye begrepet.

Sammenstillingsoppgaven skal gis til alle arbeidstakere innen 1. februar 2016, og skal inneholde følgende:

1. Varigheten av ansettelsen eller oppdraget.

2. Ytelser som det skal svares arbeidsgiveravgift av:

a. lønn og annen godtgjørelse

b. trekkpliktige utgiftsgodtgjørelser

3. Pensjoner, uføreytelser og lignende.

 

Les også: Husk nyttårsfellen: Lønn for desember 2015 som utbetales i januar 2016 kan IKKE føres på 2015-oppgavene

 

4. Engangsutbetaling etter individuell pensjonsavtale og engangsutbetaling etter innskuddspensjonsloven.

 

5. Trekk ved utbetaling

a. trygdepremier

b. premier til pensjonsordninger og fradragsberettiget fagforeningskontingent

c. bidrag etter pålegg fra bidragsfogden.

 

6. Opplysning om inntektsfradrag:

a. særskilt fradrag for sjøfolk.

b. merutgifter til losji når arbeidstaker av hensyn til arbeidet må bo utenfor hjemmet og brakkeleie mv er trukket i lønn eller er betalt direkte av arbeidstakeren.

 

7. Forskuddstrekk.

 

8. Ytelser det ikke skal svares arbeidsgiveravgift av:

a. trekkfri godtgjørelse til overnatting og kost – antall døgn og beløp

b. trekkfri godtgjørelse til kost ved reiser uten overnatting – antall dager og beløp

c. trekkfri bilgodtgjørelse – antall kilometer og beløp

d. andre trekkfrie utgiftsgodtgjørelser

e. utbetalinger til næringsdrivende eksklusive mva.

 

9. Andre lønnsopplysningspliktige ytelser.

 

Du kan sjekke selv

Arbeidstakere har nå også en mulighet til å følge med selv gjennom «Mine inntekter og arbeidsforhold» i Altinn.

 

Her kan arbeidstakere bestille en oversikt over inntekter, forskuddsstrekk og arbeidsforhold som arbeidsgiveren har meldt inn på dem hittil i år. På den måten kan de fortløpende kontrollere eventuelle feilrapporteringer.

 

Rapporten blir levert arbeidstakerne i innboksen på Altinn.

 

Kilde:  Adekvat 2015