søker du regnskapsfører...
...vi kan hjelpe deg

Logg inn

Lønnstaker: Få fradrag for egne utdanningsutgifter

Utgifter til videreutdanning og spesialisering er ikke fradragsberettiget som utgift til inntekts erverv.

Derimot: Utgifter til kurs mv som er nødvendige for at du skal holde utdanningen vedlike – eller holde deg ajour med utviklingen i ditt fag – gir rett til fradrag.

TIPS! Det går altså et skille mellom «student» (ikke fradragsrett) og oppdatering/ajourføring (fradragsrett).

Fradragsberettigede utgifter går inn i minstefradraget. (Næringsdrivende får fradrag i regnskapet.)

Les også: 16 skattefrie frynsegoder

 

Arbeidsgiveren dekker utdanningen

Ønsker du å videreutdanne deg, eller oppdatere og ajourføre deg innen yrket, har norsk skattelovgivning lagt forholdene godt til rette:

Arbeidsgiveren din kan nemlig skattefritt dekke inntil 20 måneders studietid. Det tilsvarer to års utdanning.

TIPS! Du kan få dekket undervisning, eksamensavgift, skolebøker, reise til undervisningsstedet, merkostnader til opphold mm.

 

Kilde: Adekvat 2016