søker du regnskapsfører...
...vi kan hjelpe deg

Logg inn

Må man kontakte den sykemeldte?

Hvis du lurer på om du må ringe, så er svaret ja. Det er tre grunner til at du må ringe og det er:

1. Du skal vise at du bryr deg. Bry-seg-kontakt.
2. Du skal ha kontakt for å sikre driften. Sikre-driften-kontakt.
3. Du skal ha kontakt for å finne løsninger. Løsnings-kontakt.

Bry-seg-kontakt er viktig for å vise god personalomsorg. Det er viktig at ansatte føler seg ivaretatt som hele mennesker på arbeidsplassen.

Sikre-driften-kontakt handler om å utveksle informasjon som gjør det mulig å opprettholde driften mest mulig som normalt til tross for fraværet. Er det mailer som bør besvares, kunder som bør følges opp, varer som skal leveres ? osv.

Løsnings-kontakt er viktig for å finne fram til de beste løsningene for å sikre rehabilitering av den sykemeldte og forebygge at vedkommende eller andre ansatte blir syke igjen.  Dette er særlig viktig hvis det er forhold på arbeidsplassen som er årsak til fraværet. I følge arbeidsmiljølovens §1-1 skal du sikre at arbeidsmiljøet gir helsebringende og meningsfulle arbeidssituasjoner. 
 

Kilde: Adekvat.no