søker du regnskapsfører...
...vi kan hjelpe deg

Logg inn

Mange gjør feil med halv skatt

Enkelte bedrifter betaler ut lønn med halvt skattetrekk i november i stedet for desember, fordi de har lønnsutbetaling sent i måneden. Det har de ikke lov til.

Mange arbeidstakere gleder seg over å få litt ekstra i lommeboka før jul. En bestemmelse i skattebetalingsforskriften slår fast at det ikke skal trekkes skatt av lønn for første halvdel av desember. 

I praksis beregnes det halvt skattetrekk i månedslønnen for desember.

Kan ikke flyttes til november

Problemet mange firmaer sliter med, er at de betaler ut lønn helt i slutten av måneden. Dermed får arbeidstakerne ikke glede av halv skattetrekk til utgiftene før jul.

- I slike tilfeller skal det likevel trekkes halv lønn i desember. Det er ikke anledning til å gi trekkfritak i lønn for november i stedet. Problemet må eventuelt løses ved å endre lønningsdatoen for desember til et tidligere tidspunkt i desember, sier Infotjenesters regnskapsrådgiver Espen Øren.

Hva er konsekvensen av brudd?

Enkelte har lurt på hva som er konsekvensen av å bryte dette regelverket, slik mange gjør, gjennom å trekke halv skatt på sent utbetalt novemberlønn.

- I følge skattebetalingsloven risikerer man bøter eller fengsel inntil 6 måneder dersom man forsettlig eller grovt uaktsomt unnlater å gjøre forskuddstrekk. Vi kjenner ikke til hvordan denne bestemmelsen praktiseres hos skattemyndighetene, men har et inntrykk at det ikke er høyt prioritert å ta dem som gjør halvt trekk i november, sier Øren.

Hva skjer under a-ordningen?

Neste år oppstår imidlertid en ny situasjon, som gjør at skattemyndighetene mye enklere kan finne ut hvem som eventuelt betaler ut lønn med halvt skattetrekk i november.

Med a-ordningen, som trer i kraft ved nyttår, skal all lønn innrapporteres månedlig.

- Det innebærer at myndighetene neste år vil få mye større mulighet til å kontrollere. Det blir spennende å se hvilke nivå man legger seg på når det gjelder bøter for feil arbeidsgivere gjør, sier Øren.

Har tatt saken opp

En av brukerne på fagforumet Min Side som praktiserer halvt skattetrekk i november, skriver at hun har tatt saken opp med skatteetaten. Hun sier hun fikk tilbakemeldinger om at det ikke var noe i veien for å gjøre det slik.

I svaret skal skatteetaten blant annet ha skrevet følgende:

«.. hvis de ansatte ved tillitsvalgte er enig med administrasjonen i at det ikke foretas skattetrekk for siste halvdel av november er det ikke noe i veien for at dette flyttes (halv skatt i november). Slik er det flere bedrifter som praktiserer. Dere må påse at det foretas fullt skattetrekk i desember slik at totalt skattetrekk blir foretatt i 10,5 måneder i året. Tror også det er viktig at de ansatte informeres om dette.»

Infotjenester har ikke fått bekreftet om dette er et offisielt synspunkt fra Skatteetaten.

Unødvendig forskrift

En annen bruker på fagforumet mener at det er på høy tid å fjerne denne forskriften, la folk styre sin privatøkonomi og fordele årets beregnede skatt på 11 eller helst 12 måneder.

Det er et synspunkt Infotjenesters rådgiver Espen Øren har forståelse for.

- Jeg synes det ville være fornuftig om staten fjernet denne formen for tvangssparing, og la opp til at skattetrekket ble fordelt ut på alle årets 12 måneder, sier Øren.

 

Kilde: Infotjenester 2014