søker du regnskapsfører...
...vi kan hjelpe deg

Logg inn

Misforstår gradert sykmelding

Infotjenesters rådgivere tror de fleste arbeidsgivere betaler for mye lønn til medarbeidere som er gradert sykmeldte.

Råd & Regnskap er et regnskapskontor som samarbeider med Infotjenester og ser det som viktig å kommunisere dette budskapet til deg.

Når en arbeidstaker blir 50 prosent sykmeldt, betyr det at arbeidsgiver fortsatt betaler 50 prosent av lønnen og skal kunne forvente at den sykmeldte bidrar tilsvarende en 50 prosent stilling. Ekspertene på trygderett i Infotjenester har inntrykk av at dette misforstås av mange arbeidsgivere og arbeidstakere, og at det for ofte løses ved at den sykmeldte er på jobb 50 prosent av tiden.

- Mange av de sykmeldte er syke hele tiden. Også når de er på jobb. Det betyr at de har en nedsatt arbeidsevne, og at de ikke har mulighet til å yte 100 prosent i tiden de er på arbeidsplassen. Dermed ender det opp med at arbeidsgivere betaler for mye, sier rådgiver Atle Torp i Infotjenester.

Definert i lovverket siden 1997

Til tross for at det allerede i 1997 ble formulert i lovverket at gradert sykmelding skal måles opp i mot mengde utført arbeid og at prosentsatsen ikke kun skal brukes som en del av et regnestykke for å komme frem til arbeidstid, har altså Infotjenesters rådgivere inntrykk av at det nettopp er slik gradering tolkes i arbeidslivet.
- Ordningen har både vært for dårlig kommunisert ut til ledere og ansatte, og den har vært for dårlig brukt, sier rådgiver Anne Cathrine Strekerud Gjøs.

De siste årene har det vært en kraftig økning i andelen sykmeldte som får en gradert sykmelding. Mens det i 2003 bare var 11,3 prosent, var andelen hele 22,1 prosent i 2011. Likevel er det mange som ikke forstår den egentlige betydningen av gradert sykmelding.

Men hva kan du gjøre med det?

Gjennom kursvirksomhet og Infotjenesters supporttjeneste, gir Torp og Gjøs råd til hundrevis av norske arbeidsgivere om oppfølging av sykmeldte. Så hvilket råd kan de gi i tilfeller der medarbeidere jobber tilvarende antall prosent som sykmeldingen tilsier, men ikke klarer å levere 100 prosent når de er til stede?

- Lederen må selvfølgelig sette seg ned og snakke med vedkommende. Man har to alternativer. Enten kan man si til den som er syk at vedkommende ikke leverer tilfredsstillende når han er på jobb, og at han må jobbe raskere. Det andre og langt bedre alternativet, er å oppfordre den ansatte til å snakke med legen sin og få en mer riktig gradering. Slik at en ansatt som er til stede 50 prosent av tiden, men bare yter tilsvarende 25 prosent av et årsverk totalt, blir 75 prosent gradert sykmeldt, sier Torp.

Flere positive konsekvenser

Den åpenbare konsekvensen av dette er at arbeidsgiver betaler riktig lønn i forhold til utført arbeid. I tillegg har det flere andre potensielle positive konsekvenser:

  • Arbeidslivet blir mer inkluderende for den ansatte fordi det er krystallklart at forventningene til utført arbeid er tilpasset den faktiske arbeidsevnen.
  • Misnøye blant kolleger kan unngås fordi det skapes forståelse for hva gradert sykmelding egentlig betyr. I dag forventer trolig mange kolleger at den sykmeldte skal levere fullt når hun er til stede.
  • Hvis arbeidsgiver ikke lenger betaler for mye, frigjør det penger som kan brukes til å hente inn vikar som igjen kan føre til økt produksjon og/eller mindre sjanse for farlig høy arbeidsbelastning på resten av arbeidsstokken.

Fagbok: Sykefravær

Trenger du mer informasjon om hvordan du best kan følge opp sykmeldte? Her kan du melde deg på et kurs i oppfølging av sykmeldte med Atle Torp, Anne Cathrine Strekerud Gjøs eller en av Infotjenesters andre eksperter på trygderett.

Kilde: Adekvat.no