søker du regnskapsfører...
...vi kan hjelpe deg

Logg inn

Ny ferie etter sykdom

Mange kommer tilbake fra en ferie som ble ødelagt av sykdom, og ønsker å få kompensert med ny ferie senere. Her er en oversikt over vilkårene som må være oppfylt.

Du har endelig pakket kofferten, kommet deg på flyet og er på plass på en strand ved Middelhavet. Så kommer typisk nok sykdommen og du blir liggende på hotellrommet og kaste opp hele ferien. Har du da krav på ny ferie senere?

- Svaret er ikke automatisk ja. Det kommer an på en rekke forhold, sier Infotjenesters juridiske rådgiver Camilla Schie-Veslum.

Hun sier følgende vilkår må være oppfylt dersom man skal kunne kreve utsatt ferie etter ferieloven:

  • Man må være 100 prosent arbeidsufør.  
  • Man må ha gyldig legeerklæring for hele perioden.
  • Man må ha vært syk minst 6 virkedager (inkludert lørdager).
  • Arbeidstaker må kreve utsettelse raskt (ca. 2 uker) etter at arbeidet gjenopptas, med mindre vedkommende har en god grunn til å vente.

Kontakt lege                                                                                Det viktigste å huske på for medarbeidere som blir syke i ferien er altså å oppsøke lege med en gang. Uten legeerklæring vil du heller ikke ha krav på utsatt ferie senere, og kravet er at du må være 100 prosent sykmeldt. 

Hvis man befinner seg på en hytte på fjellet eller på et hotell i Syden langt fra nærmeste lege. Vil man da kunne vente med å få sykmelding til man er tilbake?

- Unntaksvis kan en sykmelding som er utstedt med tilbakevirkende kraft godtas dersom arbeidstaker har vært forhindret fra å søke lege, og det er godtgjort at arbeidsuførheten har inntrådt på et tidligere tidspunkt. Men det er verdt å merke seg at leger i Norge ikke har anledning til å tilbakeføre en legeerklæring til datoen du ble syk i utlandet, selv om du har vært i kontakt med legen på telefon da du ble syk.

Gjelder ikke barna Camilla Schie-Veslum minner om at det bare er egen sykdom som kvalifiserer for utsatt ferie. Du kan ikke kreve ny ferie dersom ferien ble ødelagt av syke barn eller syk ektefelle.

Du kan heller ikke kreve å få avspaseringsdager på nytt dersom disse spoleres av sykdom. Det er ingen tilsvarende regler for avspasering som det er for ferie. Avspasering er ikke regulert i verken arbeidsmiljøloven eller ferieloven, det er kun basert på avtaler mellom partene.

Kan ikke kreve ny sommerferie Når det er klart at en ansatt har krav på utsatt ferie etter å ha vært syk i ferien, skal arbeidsgiver legge opp ny ferie for medarbeideren i den gjenstående delen av ferieåret.

Selv om sykdommen har vært i hovedferien mellom 1. juni og 30. september, har ikke den ansatte krav på å ta ut den utsatte ferien innenfor den samme hovedferieperioden. Det er imidlertid ikke noe i veien for at arbeidsgiver kan gå med på dette dersom det er gjennomførbart.

Kilde: Infotjenester 14.07.2013