søker du regnskapsfører...
...vi kan hjelpe deg

Logg inn

Nye reiseregningsregler offentliggjort

Fra nyttår blir det store endringer i hvordan man skal føre reiseregning for reiser innenlands. Regelverket forenkles og det blir færre satser å forholde seg til. I dag ble den nye avtalen offentliggjort.

Regjeringen og partene i staten har blitt enige om en ny særavtale for dekning av utgifter til reise og kost innenlands, som skal tre i kraft fra 2015. Avtalen erstatter de to tidligere avtalene «Særavtale for reiser innenlands for statens regning» og «Særavtale om kostgodtgjørelse ved rutinemessige faste tjenesteoppdrag uten overnatting».

Den nye avtalen gjelder i utgangspunktet offentlig ansatte, men i tillegg til alle offentlig ansatte gir de aller fleste også i privat sektor godtgjørelser etter satsene i statens særavtale.

Fjerner vanskelig skille

Den største endringen i det nye regelverket, er at skillet mellom reiser som er rutinemessige faste deler av jobben og andre typer tjenestereiser faller bort. Dette har tidligere ført til mange misforståelser og feilvurderinger, sier Infotjenesters lønnsrådgiver Arnstein Aarum.

- Den nye avtalen innebærer at dagdiett kan dekkes etter satser i den nye særavtalen både på tjenestereiser og ved rutinemessige reiser uten overnatting. Dagdiett kan fortsatt ikke dekkes for de med mobilt arbeidssted, sier Aarum.

I tillegg er det ryddet opp, slik at det nå blir færre satser. Nå trenger man bare å forholde seg til tre satser for diett på alle jobbreiser:

 • Dagdiett med fravær 6-12 timer: 280 kroner
 • Dagdiett med fravær 12 timer eller mer: 520 kroner
 • Døgndiett med fravær 12 timer og mer: 710 kroner

Venter på kommentarene

Aarum sier at selv om de nye satsene nå er offentliggjort, så gjenstår det å vite hvordan de skal praktiseres. Det vil komme frem av kommentarene som publiseres senere i november.

- Det vi vet er at innenlandsreiser som er foretatt til og med nyttår, skal omfattes av det gamle regelverket. Det er først ved innenlandsreiser foretatt fra 1. januar 2015 at den nye avtalen skal følges.

Følgende satser skal gjelde fra 1. januar 2015:

 • Dagdiett med fravær 5-9 timer: Fjernes
 • Dagdiett med fravær 6-12 timer: 280 kroner
 • Dagdiett med fravær 9-12 timer: Fjernes
 • Dagdiett med fravær 12 timer og mer: 520 kroner
 • Døgndiett med fravær 12 timer og mer: 710 kroner (økning 20 kroner)
 • Nattillegg ved tjenestereiser i Norge: 430 kroner (økning 10 kroner)
 • Bilgodtgjørelse t.o.m. 10 000 km: 4,10 kroner (økning 0,05 kroner)
 • Bilgodtgjørelse over 10 000 km: 3,45 kroner
 • Bilgodtgjørelse El-bil: 4,20 kroner
 • Tilhengertillegg: 1,00 kroner
 • Kjøring på skogs- og anleggsveg: 1,00 kroner
 • Passasjertillegg: 1,00 kroner
 • Motorsykkel over 125 ccm: 2,95 kroner (økning 0,05 kroner)
 • Moped, motorsykkel tom. 125 ccm: 2 kroner       
 • Snøscooter og ATV: 7,50 kroner
 • Båt med motor: 7,50 kroner
 • Andre motoriserte fremkomstmidler: 2,00

Arbeidstakere med arbeidssted i Tromsø får bilgodtgjørelse med 0,10 kroner ekstra pr. km. når bilturen starter i Tromsø eller ender i Tromsø.

 

Kilde: Infotjenester 2014