søker du regnskapsfører...
...vi kan hjelpe deg

Logg inn

Øk inntektene ved å strømlinjeforme foretaket ditt

Jo mer kompleks forretningsvirksomheten blir, jo vanskeligere blir det å spore kostnadene.

Hvis du ikke er sikker på hvor foretaket ditt tjener eller taper penger, bør du følge disse to stegene for å forenkle:

  • Analyser fortjenesten ut ifra tilbud og etterspørsel. Det er ofte store profittforskjeller mellom ulike bransjer, merker, produkter og kunder. Det første skrittet mot å tjene mer, er å vite akkurat hvor og hvordan du tjener penger.
  • Forsikre deg om at hvert merke og artikkelnummer er bærekraftig. De mest komplekse foretakene har mange merker eller artikkelnummer som bidrar lite. Ved å sette fingeren på de fortjenestebærende produktene og kutte ut de andre, kan du frigjøre anselig kapasitet med lite tap i inntekt og volum.

I fagbok: ABC for ikke-økonomer fra Adekvat kan du lese mer.

Kilde: Adekvat.no