søker du regnskapsfører...
...vi kan hjelpe deg

Logg inn

Permisjonsregelen få kjenner til

Visste du at arbeidstakere som er i foreldrepermisjon skal meldes ut av arbeidstakerregisteret? Det er det mange som ikke gjør!

Arbeidstakere som er borte fra jobben med permisjon utover 2 uker, lønnet eller ulønnet, skal meldes ut av arbeidstakerregisteret. Det gjelder også dersom arbeidstakeren er i foreldrepermisjon, uavhengig av om bedriften betaler lønn eller arbeidstakeren får foreldrepenger direkte fra NAV.

Infotjenesters trygderettsjurist Hilde Svenneby sier det er mange som ikke kjenner til at regelverket er slik.

- Når vi nevner denne regelen på kurs, blir det alltid mange spørsmål. Mange blir overrasket over at regelverket er slik, og mange har problemer med å forstå det, sier Svenneby.

Usikkerheten viste seg også tydelig da Svenneby forrige uke minnet om denne regelen i Infotjenesters fagforum Min Side.

Følger av forskrift

At arbeidsgiver plikter å sende opphørsmelding ved permisjoner med og uten lønn utover to uker, følger av forskrifter gitt i medhold av folketrygdlovens paragraf 25-1.

- Poenget med arbeidstakerregisteret er å ha oversikt over antall reelle arbeidstakere. Når arbeidsplikten opphører, for eksempel under en foreldrepermisjon, er ikke den ansatte en reell arbeidstaker. NAV bruker blant annet registeret for å vurdere retten til sykepenger og om det har vært brudd i arbeidsforholdet, sier Svenneby.

Også arbeidstakere som er permittert utover 14 dager, ansatte som jobber mindre enn 4 timer i uka i en periode på mer enn 14 dager og arbeidstakere som har vært sammenhengende sykmeldt i mer enn 12 måneder omfattes av forskriften.

Arbeidstakere som er delvis på jobb og delvis i foreldrepermisjon har ikke brudd i arbeidsforholdet etter dette regelverket, og skal dermed ikke meldes ut av arbeidstakerregisteret.

Hva med arbeidstakere som jobber i permisjonstiden?

En av Infotjenesters kunder spør på fagforumet Min Side om hva som skjer med arbeidstakere som jobber litt mens de er i permisjon, for eksempel ved å lese mail og ta noen telefoner?

- Arbeidsgiver er pålagt å sende melding til arbeidstakerregisteret når arbeidsforholdet forventes å vare minst syv dager og det er minst fire timers arbeid i uken. Du må derfor foreta en vurdering av omfanget, dvs. om de ansatte har vært i jobb. Husk at arbeidstakere plikter å melde fra om all ekstraarbeid til NAV mens de er i foreldrepermisjon, sier Svenneby. 

 

Kilde: Infotjenester 2014