søker du regnskapsfører...
...vi kan hjelpe deg

Logg inn

Privatpersoners ansvar ved kontantkjøp

Kjøper du tjenester fra en næringsdrivende for over 10 000 kroner i kontanter, kan du fra 1. januar 2011 bli gjort medansvarlig hvis den næringsdrivende unndrar skatt og avgifter.

 

Det betyr at du risikerer å måtte betale skatt og avgift som den næringsdrivende skulle betalt.

Regelverket sier at du er ansvarlig selv om du ikke visste at den du kjøpte tjenesten av hadde til hensikt å unndra skatt, trygdeavgift eller merverdiavgift. Med andre ord kan du bli stilt til ansvar selv om du med de beste hensikter har bedt om kvittering for arbeidet.

Det utslagsgivende for om du blir medansvarlig er om du har betalt kontant for tjenesten. Betaler du via bank er du ”sikker”

Du har medansvar når:

  • du som privatperson kjøper tjenesten av en næringsdrivende
  • den næringsdrivende unndrar skatt, trygdeavgift og merverdiavgift
  • du betaler mer enn 10 000 kroner i kontanter direkte til selger

Du unngår medansvar når:   

 

KILDE: NARF og skatteetaten