søker du regnskapsfører...
...vi kan hjelpe deg

Logg inn

Råd & Regnskap tilbyr eiendomsforvaltning.

Direktør Ketil Sand, Sivilingeniør/bedriftsøkonom skal lede avdelingen.

Råd & Regnskap eiendomsforvaltning dekker alle behov for tjenester innen eiendom til eksisterende og nye eiendomskunder.

 

 Råd og Regnskap etablerer eiendomsforvaltning

Eksisterende kunder av R&R har i lengre tid etterspurt mulighetene for å utvide tilbudet til også å omfatte eiendomsforvaltning. Flere av våre kunder eier ulike former for nærings- og privateiendommer, og Styret og ledelsen i de ulike selskapene har mange oppgaver til behandling. Vi kan nå tre inn som en uavhengig rådgiver i de spørsmål hvor ikke Styret selv har den nødvendige kompetansen, eller ønsker assistanse.

Eiendomsforvaltning er summen av et uendelig antall detaljer

R&R ønsker å bidra aktivt til verdiskapning for våre kunder, og vår målsetning med eiendomsforvaltning er å være best på oppfølging. Som våre kunder vil dere få tilgang til dyktige oppdragsledere og et tverrfaglig team med bred kompetanse innenfor eiendom. Målet er at både dere selv og deres leietakere føler seg godt ivaretatt.

Våre tjenester omfatter blant annet:

Bistå Daglig Leder og/eller forretningsfører.

Initiere, forberede og delta i styre- og eiermøter

Fakturering av husleie, felleskostnader og betalingsoppfølging.

Utleieformidling og kontraktsinngåelse.

Oppfølging av leietakere (inklusive leiereguleringer og reforhandlinger) og leverandører (inklusive betalingsoppfølging)

Sikre eiendommens tekniske forvaltning gjennom oppfølging av nødvendige servicetjenester ved innhenting av tilbud, kontraktsinngåelse og oppfølging av kvalitet på tjenestene.

Ivareta offentlige krav

Opprette og sikre eiendommens arkiv

 

Ta kontakt med Direktør Eiendomsforvaltning Ketil Sand på telefon 90 55 19 99 for å avtale et uforpliktende møte. Sammen lager vi et forslag til en modell som er tilpasset både deg og ditt selskaps behov.