søker du regnskapsfører...
...vi kan hjelpe deg

Logg inn

R&R vil vurdere følgende punkter i diskusjon med våre kunder om fravalg av revisjon:

 • Selskapets eiere:
  Hvilke type aksjonærer har vi? Tilsier eierspredningen at enkelte aksjonærer eller aksjonærgrupper har interesse av at selskapet revideres.
 • Selskapets långivere:
  Hvilke lånebehov har selskapet fremover. Hvilke signaler har långivere i forhold til revisjon.
 • Tilskuddsgivere:
  Er selskapet innvilget offentlige tilskudd der tilskuddsgiver krever revisjon?
  Eventuelt om selskapet vil søke tilskudd i nært fremtid, hvordan påvirker dette behovet for revisjon?
 • Leverandører og kunder:
  Har større leverandører og kunder synspunkter på hvorvidt selskapet bør fortsette med revisjon?
 • Selskapets økonomiske situasjon og utvikling:
  Er det forhold i selskapet som tilsier at revisjon bør beholdes, for eksempel spesielle balanse- eller resultatposter, presset økonomi eller at selskapet snart vil overstige en av de 3 nevnte kumulative grensene for å slippe revisjon.
 • Andre forhold, for eksempel om selskapet er i posisjon til å selge virksomheten eller fusjoner, fisjonere eller lignende?

Overnevnte kulepunkter er ikke uttømmende.

R&R vil anbefale små aksjeselskaper å bruke revisor i en del tilfeller:

 • Særattestasjoner og bekreftelser fra revisor vil være nødvendig.
 • Full revisjon når forholdene tilsier det selv i gruppen 5/20/10.
 • Forenklet revisjon når forholdene tilsier det.
 • Revisjon av deler av regnskaper når forholdene tilsier det.