søker du regnskapsfører...
...vi kan hjelpe deg

Logg inn

Regelverket for halv skatt før jul endret på nytt

Fra 2016 ble reglene endret slik at arbeidsgiver kan velge mellom å trekke halv skatt for november eller desember. Nå er forskriften endret på nytt med umiddelbar virkning.

1. januar 2016 trådte endringen i skattebetalingsforskriften i kraft, som gir arbeidsgiver mulighet til å gjennomføre halvt skattetrekk i november eller desember. Tidligere var det bare anledning til å trekke halv skatt i desember.

Endringen som trådte i kraft ved nyttår gjaldt arbeidstakere med månedslønn.

Ny endring

Nå er skattebetalingsforskriften endret på nytt. Denne gangen gjelder endringene arbeidstakere som er lønnet per time, dag, uke eller 14-dager.

- For ansatte med timelønn, daglønn eller ukelønn blir det nå anledning til å velge mellom å gi halvt skattetrekk for lønn opptjent i siste halvdel av november eller for siste uke i november og første uke i desember. Det tidligste tidspunktet timelønnede kan få halv skattetrekk blir dermed for den utbetalingen som gjelder siste halvdel av november, som i praksis blir tidligst 30. november, sier Infotjenesters økonomirådgiver Espen Øren.

For de som får 14-dagerslønn blir det nå anledning til å velge mellom trekkfritak for siste utbetaling i november eller første utbetaling i desember.

Hva med oktober?

Etter at forskriftsendingen ble kjent, har Infotjenester fått spørsmål om det nå blir anledning til å gi timelønnede halvt skattetrekk for lønn opptjent i oktober og som utbetales i november.

- Forskriften er helt tydelig på at det for timelønnede bare er anledning til å gjennomføre halvt skattetrekk på lønn som tidligst opptjenes i siste halvdel av november, som vanligvis utbetales i desember. Det betyr at mens månedslønnede nå vil kunne få halvt skattetrekk en hel måned tidligere enn før, vil det i praksis bare være små endringer for dem som har timelønn, dagslønn eller ukelønn, sier Øren.

Kunne vært enklere

Infotjenesters økonomirådgiver mener regelverket for halvt skattetrekk før jul med fordel kunne vært knyttet til utbetalingstidspunktet i stedet for til opptjeningstidspunktet.

- Når Skattedirektoratet nå har valgt å avklare et omstridt regelverket, så må vi anta at de ikke har til hensikt å praktisere det lempelig. Det innebærer at arbeidsgivere ikke har anledning til å trekke halv skatt for andre perioder enn de som er presisert i forskriften, sier Øren.

Endringene i skattebetalingsforskriften trer i kraft med umiddelbar virkning, og kan altså praktiseres også for 2016.

 

Kilde: Infotjenester 2016