søker du regnskapsfører...
...vi kan hjelpe deg

Logg inn

Reglene for overføring av ferie

Året går mot slutten og det begynner å haste dersom ansatte har ferie til gode som skal avvikles før nyttår. Det er ikke gitt at ferien kan overføres til neste år. Her er reglene.

Alle arbeidstakere har krav på ferie hvert år. Det er arbeidsgiver som har ansvaret for at ferien blir avviklet, og som avgjør når den skal avvikles.

Likevel kan det av ulike grunner være ansatte som har mye ferie til gode, for eksempel på grunn av sykdom, permisjon, eller generelt stor arbeidsbelastning som har gjort ferieavviklingen vanskelig.

Alle arbeidstakere har krav på ferie hvert år. Det er arbeidsgiver som har ansvaret for at ferien blir avviklet, og som avgjør når den skal avvikles.

Likevel kan det av ulike grunner være ansatte som har mye ferie til gode, for eksempel på grunn av sykdom, permisjon, eller generelt stor arbeidsbelastning som har gjort ferieavviklingen vanskelig.

Maksimalt 2 uker
Mange ønsker å overføre resten av ferien til neste år, men ferieloven legger noen rammer for hvor mye som kan overføres. Det sier juridisk rådgiver Camilla Schie-Veslum hos Infotjenester.

- Arbeidsgiver og arbeidstaker kan bli enige om at inntil 2 uker av ferien overføres til neste år. I tillegg kan de avtalefestede dagene overføres, altså de feriedagene som går ut over den lovfestede ferien på 4 uker og 1 dag.

Det vanligste i dag er at ansatte har 5 ukers ferie, og for disse vil det bety at man kan avtale overføring av 14 dager ferie til året etter dersom feriedagene regnes ut fra 5-dagersuke, og 17 dager der det regnes med 6-dagersuke. 

Ansatte over 60 år som har en ekstra ferieuke kan avtale overføring etter samme regler. De har med andre ord ingen utvidet adgang til å overføre feriedager. 

To måneders varslingsfrist
At arbeidsgiver har styringsrett over ferien betyr ikke at arbeidstakernes ferie kan overføres til neste år mot deres vilje.  

- Det betyr at det er en risiko for at mange av de ansatte krever å få ta ut restferien sin samtidig mot slutten av året. Desto nærmere nyttår vi kommer, desto mindre kontroll har du som arbeidsgiver på når denne restferien skal avvikles, sier Schie-Veslum.

Hun minner om at arbeidsgiver i utgangspunktet har en plikt til å informere ansatte om tidspunkt for ferie minst to måneder i forveien. En slik varselfrist er det nå ikke mulig å innfri når det gjelder ferien for 2013.  

- Det betyr imidlertid ikke at ansatte kan nekte å avvikle ferien slik arbeidsgiver ønsker før nyttår. Når det er kort tid igjen av året vil arbeidsgivers ansvar for å sørge for ferieavvikling gå foran varslingsfristen, sier Schie-Veslum.

Unntak for sykdom
Det eneste tilfelle hvor den ansatte kan kreve å få overført ferien til neste år, er der ferien ikke er avviklet på grunn av sykdom.

Da kan den ansatte kreve å få overført to uker til året etter.

- Det er viktig å være klar over at vilkåret om overføring på grunn av sykdom ikke er oppfylt dersom arbeidstaker har vært syk da ferien var satt opp i ferieperioden om sommeren, men er tilbake i jobb på høsten. I slike tilfeller forutsettes det at ferien avvikles før årsskiftet, sier Camilla Schie-Veslum.

Arbeidstakere som vil kreve overføring av ferie på grunn av sykdom, må fremme kravet skriftlig eller muntlig innen utløpet av året.

Kan ikke betales ut
Camilla Schie-Veslum peker videre på at det som hovedregel ikke er anledning til å stryke lovfestet ferie som ikke er avviklet og kompensere med lønn.  

- Det betyr at dersom ferien ikke er avviklet ved årsskiftet blir feriedagene automatisk overført til påfølgende ferieår. Denne automatiske overføringen er ikke begrenset til et bestemt antall dager.

- Er det noe poeng i å avtale overføring av ferie, når feriedagene uansett overføres til neste år?

- Det er fortsatt gode grunner til å gjøre avtale om overføring av ferie. Den viktigste er at automatisk overføring er en konsekvens av et brudd på ferielovens regler. Dette lovbruddet kan faktisk også medføre erstatningsansvar for arbeidsgiver, sier Schie-Veslum.

Kilde: Infortjenester