søker du regnskapsfører...
...vi kan hjelpe deg

Logg inn

Sjekkliste for sykdom i ferien

Har arbeidstakere som blir syke i ferien rett på ny ferie senere, sykepenger eller begge deler? Her er sjekklisten du må gjennom for å avgjøre rettighetene.

Politikerne endrer i disse dager reglene, slik at norske arbeidstakere kan kreve ny ferie allerede fra første dag, dersom de blir syk i ferien.

Regelendringen vil etter alt å dømme gjelde fra 1. juli. Det innebærer at de som blir syke i ferien frem til og med juni, må være syke minimum 6 virkedager, inkludert lørdag, for å kunne kreve utsatt ferie. Blir arbeidstaker syk etter 1. juli holder det med en dag.

Du kan lese mer om regelendringene her.

At man har krav på ny ferie senere, betyr ikke nødvendigvis at man har rett til sykepenger for disse sykedagene.

Se vedlagte link for de fire spørsmålene du må gjennom for å avklare om arbeidstakeren har rett til ny ferie, og eventuelt sykepenger. Klikk på riktig svaralternativ: 

 

 

Kilde: Infotjenester 2014