søker du regnskapsfører...
...vi kan hjelpe deg

Logg inn

Skatt på aksjeutbytte til privatpersoner kan bli økt til 41 %

Skatt på aksjeutbytte til privatpersoner kan bli økt til 41 % jfr. forslag fra Scheel-utvalget.

Regjeringen vil debattere Scheel-utvalgets forslag som er sendt ut på høring. Eller kommer det endringer allerede i statsbudsjettet 2016 den 7. oktober?

Det er mye som tyder på at norske skattesatser vil bli endret i årene fremover, både for å tilpasse oss reglene i andre europeiske land, og for å møte utfordringene med lavere oljeinntekter i Norge.

En av endringene som utvalget foreslår, er en økning av skattesatsen på utbytte til personlig aksjonær fra dagens 27 % til 41 %.

Den andre er endringen som foreslås er skattesatsen på selskapsskatt vil reduseres fra 27 % til 20 %.

For aksjonærer som har behov for å frigjøre penger til privat bruk, og som har likviditet i selskapet, kan det være fornuftig å vurdere muligheten for utbytte allerede innen 7. oktober (dato for fremleggelse av statsbudsjettet).

Vi vil likevel presisere at det er usikkert både om og når det dette eventuelt trer i kraft, og også hvor store endringene vil bli.

En av NARF (nå Regnskap Norge) sine mest brukte kursholdere og advokat Harald Strandenæs i Advokatfirmaet Strandenæs AS har utarbeidet en artikkel som beskriver dette nærmere. Vedlagt finner du en lenke til denne artikkelen, og vi anbefaler deg å lese denne snarest mulig.

http://www.strandenas.no/artikkel.php?idn=70

 

Vi bistår gjerne med vår kompetanse dersom du ønsker ytterligere informasjon, og vi ber deg kontakte en av følgende personer;

 

Råd & Regnskap i Drøbak (samt tidligere Økonomikonsulenten AS)

Britt Kaurin, 21 62 71 11

Rebecka Eriksson, 21 62 71 24

 

Råd & Regnskap i Oslo

Trond N. Larsen, 21 62 70 55

 

Råd & Regnskap i Bærum

Thure H. Carlsson, 21 62 70 60

Trond N. Larsen, 21 62 70 55

 

Kilde: Advokatfirmaet Strandenæs September 2015