søker du regnskapsfører...
...vi kan hjelpe deg

Logg inn

Skattefrie gaver

Se oversikten over når du slipper og når du må betale skatt av gaver fra arbeidsgiver.

Som hovedregel er gaver fra arbeidsgiver skattepliktige, men det finnes flere unntak fra regelen.

I tillegg til at det finnes en rekke jubileum og begivenheter der arbeidsgiver kan gi gaver som arbeidstakere ikke må skatte av, kan hver arbeidstaker motta gaver på en verdi av til sammen 3500 kroner hvert eneste år - uten å måtte betale skatt av summen. Det får man til ved å gi en gave til alle ansatte uten noen spesiell anledning på inntil 1000 kroner per år og en gave til en ansatt spesielt på inntil 2500 kroner per år fordi vedkommende har kommet med forslag til forbedringer i bedriften, som kan dokumenteres skriftlig.

I listen under beskriver vi alle anledningene der gaver fra arbeidsgiver er skattefrie. Dersom du er maksimalt heldig med omstendighetene, kan du motta gaver for en verdi av til sammen 29 000 kroner uten å måtte betale skatt av beløpet. En forutsetning er derimot at gavene ikke gis i form av penger.


Anledning

Forklaring

Maksbeløp

Uten anledning

Må være gave som gis til alle i bedriften, for eksempel julegave

1000,- per år

Forslag til forbedring av organisasjon eller arbeidsmetoder

Forslaget må ha stor betydning og må kunne dokumenteres

2500,- per år

Arbeidstaker går av med pensjon

 

3000,-

Arbeidstaker slutter

Gjelder ikke pensjonering. Må ha jobbet minst 10 år i bedriften

3000,-

Arbeidstaker fyller 50, 60, 70 eller 80 år

-

3000,-

Virksomheten har bestått i 50/100/150 o.s.v år

-

4500,-

Virksomheten har bestått i 25/75/125 o.s.v år

-

3000,-

25,40,50 eller 60 års tjenestetid i bedriften

Generell gave på 8000 kroner. Gullklokke kan ha verdi på 12 000

8000,- / 12 000,-


PS! Små og ubetydelige gaver faller utenfor beskatning uavhengig av om det gis ved jubileum eller ikke. Eksempel på slike gaver kan være t-skjorter, penner, musematter, luer, paraplyer, blomster eller konfekt.

Kilde: www.Adekvat.no