søker du regnskapsfører...
...vi kan hjelpe deg

Logg inn

Slik får du fradrag for utdanningsutgifter

Husk at utgifter til videreutdanning og spesialisering ikke er fradragsberettiget som utgift til inntekts erverv.

Derimot: Utgifter til kurs mv som er nødvendige for at du skal holde utdanningen vedlike eller holde deg ajour med utviklingen i ditt fag gir rett til fradrag.

TIPS! Det går altså et skille mellom «student» (ikke fradragsrett) og oppdatering/ajourføring (fradragsrett).

Fradragsberettigede utgifter går inn i minstefradraget. Næringsdrivende får fradrag i regnskapet.

 

Arbeidsgiveren dekker utdanningen

Ønsker du å videreutdanne deg, eller oppdatere og ajourføre deg innen yrket, har norsk skattelovgivning lagt forholdene godt til rette.

Arbeidsgiveren din kan nemlig skattefritt dekke inntil 20 måneders studietid. Det tilsvarer to års utdanning.

TIPS! Du kan få dekket undervisning, eksamensavgift, skolebøker, reise til undervisningsstedet, merkostnader til opphold mm.

 

Kilde: Adekvat 2014