søker du regnskapsfører...
...vi kan hjelpe deg

Logg inn

Slik jobber folk som tenker nytt

Finn kreative løsninger på komplekse problemer.

Lisa Kay Solomon, forfatter og grunnlegger av Innovation Studio, har sammen med Emily Shepard fra The Graphic Distillery listet opp fem grunnleggende ferdigheter innenfor innovasjon, forteller Standford Graduate School of Business på sine nettsider.


Dette er ferdigheter de to mener at man må beherske hvis man har til hensikt utfordre eksisterende aktører i markedet med «forstyrrende» innovasjon.

Observer
Legg fra deg telefonen og se hva som foregår rundt deg. Du får ikke nye ideer med mindre du observerer verden med friske, empatiske øyne. Ha en journal hvor du dokumenterer det du observerer minst en gang i uken.

Still spørsmål
Ta en titt på notatene dine og still spørsmål: ”Hva er det som skjer her?”  Spørsmål åpner for nytenkning. Hvis du ikke er nysgjerrig, tjener ikke observasjonene til noe som helst. Innovatører stiller hele veien spørsmål for å få tak på det problemet de prøver å løse.

Bruk assosiasjoner
Ulike kombinasjoner av ideer kan føre til ny innsikt. Drodling der halvferdige ideer møter hverandre kan være verdifullt. I sum kan de bli til noe bedre.

Eksperimenter
Visualisering gjør ideene dine mer konkrete. Lisa Kay Solomon hevder at hvis du ikke kan tegne ideene dine med enkle strektegninger, så vet du heller ikke hva du sier. Å tegne for hånd er en måte å lage «prototyper» på gjør det mulig for deg å teste kjernen i ideen på lavterskel-vis før du bruker mer tid på det.

Bruk nettverkene dine
Oppsøk mennesker i ulike miljøer for å utvide mulighetsområdet ditt og få tilgang til et bredere spekter med ekspertise. Mange har dype nettverk på noen områder istedenfor mangfoldige nettverk.

 

 

Kilde: Ukeavisen Ledelse 2014