søker du regnskapsfører...
...vi kan hjelpe deg

Logg inn

Slik skal reiseregningen føres

Det er strenge regler for hvordan en reiseregning skal føres. Her finner du en oversikt over de formelle kravene.

Å føre reiseregning er ingen enkel sak. Dersom reiseutgiftene skal utbetales skattefritt, er det strenge formelle krav som må følges.

Det er ingen krav til at reiseregningen skal føres på et eget skjema, så lenge formkravene følges.

I tillegg til at reiseregningen må tilfredsstille følgende formkrav for å kunne utbetales trekk- og avgiftsfritt, er det et krav for å utbetale ulegitimerte tillegg at beløpene ikke er høyere enn Skattedirektoratets forskuddssatser.

 

Informasjon som må oppgis for å få dekket ulegitimert diettgodtgjørelse skatte- og avgiftsfritt:

 

 • Arbeidstakerens navn, adresse
 • Arbeidstakerens signatur (ved elektronisk signatur er det strenge krav til sikkerhet).
 • Dato og klokkeslett for avreise og hjemkomst
 • Formålet med reisen
 • Hvilket arrangement arbeidstakeren har deltatt på
 • Navn og adresse på overnattingsstedet, for hver overnatting (ved privat overnatting er det ikke et krav om å oppgi navn og adresse på overnattingsstedet)
 • Type losji, fordelt på hotell, pensjonat og annet nærmere angitt losji

 

Informasjon som må oppgis for å få dekket ulegitimerte bilutgifter skatte- og avgiftsfritt:

 

 • Arbeidstakers navn og adresse
 • Arbeidstakers signatur
 • Formålet med reisen
 • Hvilke arrangement arbeidstaker har deltatt på
 • Fullstendig reiserute
 • Årsaken til eventuelle omkjøringer
 • Totalt kjørt distanse
 • Navn på passasjerer det kreves passasjertillegg for

 

Informasjon som må oppgis for å få dekket ulegitimert tillegg til overnatting skatte- og avgiftsfritt:

 

 • Arbeidstakers navn og adresse
 • Arbeidstakers signatur
 • Formålet med reisen
 • Hvilke arrangement arbeidstaker har deltatt på
 • Periode for hvert overnattingssted, hvis det er flere
 • Type overnatting (hotell, pensjonat eller annet nærmere angitt)
 • For utenlandsreiser må det leveres bilag

 

Informasjon som må oppgis for dekning av reiseutgifter etter bilag skatte- og avgiftsfritt:

 

 • Arbeidstakers navn og adresse
 • Arbeidstakers signatur
 • Dato og klokkeslett for avreise og hjemkomst
 • Formål med reisen
 • Hvilket arrangement arbeidstakeren har deltatt på
 • Hvilket kommunikasjonsmiddel som er benyttet
 • Billettpris
 • Ved billettløs reise må reisebeskrivelse gis av reiseselskapet. Denne skal inneholde informasjon om reisen, arbeidstakers navn, tid og sted for avreise og ankomst og pris

 

Kilde: Adekvat 2015