søker du regnskapsfører...
...vi kan hjelpe deg

Logg inn

Statsbudsjettet 2014

Den avtroppende regjeringen har lagt frem sitt forslag til statsbudsjett for 2014. Her er en oppsummering av de viktigste endringene for arbeidslivet.

Den rødgrønne regjeringen la i dag frem sitt forslag til statsbudsjett for 2014. Førstkommende onsdag overlater de regjeringskontorene til Høyre og FrP.

Siden den avtroppende regjeringen ikke lenger har flertall i Stortinget, er det ventet at den nye regjeringen gjør noen endringer i forslaget Sigbjørn Johnsen nå har lagt frem. Disse endringene vil bli presentert rundt månedsskiftet oktober/november. 

Her er noen av endringene finansministeren varsler i budsjettet.

Noen av punktene har lenker til Min Side, hvor du kan lese mer og diskutere saken med andre (For kunder av Infotjenesters oppslagsverk).  

  • Bunnfradraget i formuesskatten økes til 1 millioner kroner, 2 millioner kroner for ektepar. Ligningsverdiene for sekundærboliger og næringseiendom økes fra 50 til 60 prosent.
  • Regjeringen foreslår å fjerne skatteklasse 2 for ektepar.
  • Regjeringen foreslår å redusere tinglysingsgebyrene med om lag 325 millioner kroner.

  • Det nye eSkattekortet som innføres fra 2014 innebærer en forenkling for arbeidsgivere ved at de får skattekortopplysningene direkte fra Skatteetaten.

  • EDAG-ordningen innebærer at flere av de oppgaver og skjema som i dag leveres, erstattes av en ny felles innrapporteringsordning, hvor de næringsdrivende bare skal rapportere samme opplysninger én gang.  Ordningen skal tre i kraft fra 1. januar 2015.

Kunder av Infotjenesters oppslagsverk vil fortløpende finne oppdatert informasjon under Foreslåtte endringer.

 

Kilde: www.infotjenester.no