søker du regnskapsfører...
...vi kan hjelpe deg

Logg inn

Straffeskatt på firmabil

Dersom det ikke innrapporteres riktig bruk av firmabil til skattemyndighetene innen 31. januar, kan det koste deg dyrt.

31. januar er fristen for å innrapportere skattepliktig privat bruk av firmabil i lønnsoppgaven for inntektsåret 2011, og myndighetene foretar kontroller. Feil eller unnlatelse i rapportering av bruken av firmabil, kan utløse en tilleggsskatt på 60 prosent i tillegg til selve skattebeløpet.

Kompliserte regler

De siste årene har skattemyndighetene økt kontrollene med bruk av firmabil i privat øyemed. Bruken av såkalte «håndverkerbiler», spesialinnredete varebiler innen bransjer som for eksempel rørlegger, snekker eller andre serviceyrker, som brukes privat, herunder mellom hjem og arbeid, skal innrapporteres og beskattes.

- Brukes slike biler kun mellom hjem og arbeid, i tillegg til yrkeskjøring, skal dette innrapporteres som en fordel under kode 135 A i lønns- og trekkoppgaven, sier rådgiver Arnstein Aarum hos Infotjenester AS. Da legges kilometersatser etter hvor mye man har kjørt til grunn og man blir beskattet kun av den fordelen.

- Denne måten beregnes dersom vedkommende benytter firmabilen i privat kjøring kun i forbindelse med arbeidsreiser. Altså mellom hjem og arbeidssted, opplyser Aarum.

Full beskatning

Brukes «håndverkerbilen» i privat øyemed utover arbeidsreise mellom hjem og arbeid, slår andre regler inn.

- Selv om du bare skal kjøre et barn i barnehagen på vei til jobb, fotballtrening, korpsøvelse eller hente pizza på lørdagskvelden, skal prosentligningsmodellen for beskatning benyttes, sier Aarum.

Da vil en del av bilens listepris legges til vedkommendes inntekt i inntektsåret og vil bli beskattet på vanlig måte.

- Det betyr at dersom bilen er nyere enn tre år, skal det for inntektsåret 2011 beregnes en fordel per år på 30 prosent av de første 266 300 kronene av bilens listepris og 20 prosent av resten, sier Aarum.

Summen av dette regnestykkes tillegges inntekten og vedkommende må betale mer skatt. Dersom man disponerer en firmabil til en verdi av 300.000 kroner, blir man beregnet en fordel tilsvarende en økt lønn på 87.060 kroner. Med en skatt på for eksempel 44,8 prosent, vil det dermed medføre 39.002 kroner ekstra i skatt i løpet av ett år.

I de tilfellene der firmabilfordel ikke er rapportert inn og det blir oppdaget av myndighetene, får man en baksmell på 39.002 kroner i tillegg til at man risikerer 23401 kroner ekstra i tilleggsskatt (60%).

Utløser arbeidsgiveravgift

Også arbeidsgiverne blir straffet dersom skattemyndighetene avslører privat bruk av firmabil som ikke er korrekt innberettet.

- Etter regelverket blir også arbeidsgiverne ilagt en tilleggsavgift på 60 prosent av arbeidsgiveravgiften i tillegg til selve avgiftsbeløpet, sier Aarum.

Feil eller unnlatelse av innberetningen av firmabil i lønnsoppgaven kan med andre ord bli dyrt både for arbeidsgiver og den ansatte.

Kilde, vår samarbeidspartner Adekvat