søker du regnskapsfører...
...vi kan hjelpe deg

Logg inn

Sykefraværet i børsnoterte selskaper

De sykeste selskapene på Oslo Børs er like syke som landsgjennomsnittet, men de fleste børsnoterte selskapene holder seg friskere enn resten av landet (Aftenposten, 6.8.2012).

LOs sjeføkonom Stein Reegård har utalt at det er mer systematisk arbeid rundt inkluderende arbeidsliv i de børsnoterte selskapene og mener at de drar fordel av sin størrelse. I de 100 største børsnoterte selskapene er sykefraværet halvparten av landsgjennomsnittet som var på 6,9 i første kvartal i 2012.

Sjømatssektoren og sykefravær

  • Innen sjømatsektoren er det store forskjeller Austevoll Seafood har sykefravær på hele 4,96 prosent. Morpol har sykefravær på 1,5 prosent og Salmar har sykefravær på 2,08 prosent.

Oljebransjen og sykefravær

  • Statoil hadde sykefravær på 3,8 prosent. DNO International ligger på halvparten på 1,9 prosent.

Flyselskaper og sykefravær

  • Flyselskaper ligger høyt på sykefraværslisten. SAS reduserte sykefraværet med 0,1 prosent til 7,0 prosent mens Norwegian økte med over 1,0 prosent til 7,44 prosent.

Servicebransjen og sykefravær

  • Størst nedgang finner vi hos Aker ASA som reduserte sykefravær fra 8,10 prosent i 2010 til 3,6 prosent i 2011. Mens høyest sykefravær er å finne i selskapet Ekornes som landet på 7,7 prosent og Hurtigruten med 7,5 prosent.

 

Opera Software har oppskriften

Opera Software har sykefravær på 1,4 posent altså 5,5 prosent under gjennomsnittet. Personaldirektør Tone Selnes personaldirektør mener selv at det lave sykefraværet skyldes deres fleksitid og deres dynamiske arbeidsmiljø.

I selskapet som rommer 300 ansatte og representerer 55 ulike nasjonaliteter, er arbeidsplassen et sted for å bygge opp et sosialt nettverk, noe som resulterte i at ansatte selv arrangerte seiltur for alle som ville i fjor. Kontorlokalene er tilrettelagt for god kommunikasjon med åpne landskap, grupperom, sosiale og kreative soner. Arbeidsoppgavene er som regel i små grupper. I en god bedriftskultur fører dette til at ansatte jobber hjemmefra når barn er syke for ikke å belaste arbeidsoppgaver over på andre kollegaer.

Videre har Opera Software arrangert en rekke sosiale aktiviteter blant annet selvforsvarskurs for kvinner, bedriftslag i fotball, løpegrupper, squash, yoga og Pilates. Siden deres arbeidsdag går ut på å sitte foran dataen har Opera Software egen massør og fysioterapeut som kommer jevnlig for å sjekke at de ansatte sitter riktig.

Kilde: Finansavisen (6.8.2012).