søker du regnskapsfører...
...vi kan hjelpe deg

Logg inn

Sykmeldte må ha tillatelse for å reise utenlands

Ansatte som mottar sykepenger kan ikke reise til utlandet uten godkjennelse fra arbeidsgiver. Nylig ble det gjort endringer i søknadsprosessen.

En arbeidstaker som mottar sykepenger og ønsker å reise ut av landet, må alltid ha godkjennelse for å beholde sykepengene under reisen.

- I arbeidsgiverperioden, som normalt er de 16 første dagene av sykefraværet, er det arbeidsgiver som godkjenner utenlandsreisen. Når det er NAV som betaler for sykefraværet, skal NAV godkjenne utenlandsturen, sier Infotjenesters trygderettsrådgiver Hilde Svenneby.

Hun understreker at arbeidsgiver alltid kan si nei til at arbeidstakeren reiser ut av landet med sykepenger.

Må ikke forverre sykdommen

Forutsetningen for at arbeidsgiver og NAV kan godta at arbeidstakeren drar utenlands med sykepengene i behold, er at utenlandsoppholdet ikke vil hindre planlagt oppfølging og aktivitet på arbeidsplassen.

Svenneby sier den sykmeldte samtidig må bekrefte at utenlandsoppholdet ikke vil forverre helsetilstanden, forlenge arbeidsuførheten eller hindre planlagt medisinsk behandling eller oppfølging. Dette må være avklart med lege.

Søknad på eget skjema

I fjor lanserte NAV et eget søknadsskjema, som skal brukes ved ønske om å reise ut av landet i sykepengeperioden; NAV 08-09.07. I dette skjemaet må arbeidstakeren bekrefte at reisen er avklart med lege og arbeidsgiver. Det kreves ingen attestasjon fra arbeidsgiver eller sykmelder på skjemaet.

- Hensikten med den nye rutinen er å ansvarliggjøre den sykmeldte, og tydeliggjøre medvirkningsplikten. Dersom oppholdet hindrer arbeidstaker i å ivareta pliktene sine under sykefraværsperioden, vil ikke søknaden bli innvilget, sier Svenneby.

NAV skal legge til grunn de opplysningene den sykmeldte har bekreftet i egenerklæringen. Hvis den sykmeldte ikke har bekreftet at utenlandsoppholdet ikke vil være til hinder for oppfølgingsarbeid i sykefraværsperioden skal søknaden avslås.

Ved godkjennelse, skal utenlandsoppholdet oppgis på sykmeldingsblankettens del D, under punkt 8.12.

Arbeidstaker kan ta ferie

Det er viktig å merke seg at kravet om dispensasjon bare gjelder dersom arbeidstakeren ønsker å beholde sykepengene under utenlandsoppholdet. Den sykmeldte kan i stedet velge å ta ut ferie, og trenger da ikke å søke om å reise utenlands.

- I slike tilfeller krysser arbeidstakeren av for ferie på sykmeldingsblankettens del D, og mottar feriepenger. Sykepengene stanses, ettersom arbeidstaker da har status som frisk under ferien. I punkt 8.12 – «Skal du oppholde deg i utlandet i det tidsrommet du krever sykepenger for» – krysser arbeidstaker i slike tilfeller nei, sier Svenneby. 

 

Kilde: Infotjenester 2015