søker du regnskapsfører...
...vi kan hjelpe deg

Logg inn

Tips til godt sykefraværsarbeid

Mange vet for lite om hvordan man best følger opp syke ansatte.

Norge er helt i verdenstoppen når det gjelder sykefravær, og det koster bedriftene og samfunnet store summer hvert år. 

Mange gjør mye godt arbeid for å redusere sykefraværet i sin bedrift, men ikke alle bruker de virkemidlene de har tilgjengelig, sier Infotjenesters rådgiver i Trygderett, Kamilla Lunde Sørli. 

- Jeg tror mange er redde for hva de kan ta opp med den ansatte, og de vet heller ikke hvilke spørsmål de kan stille sykmeldende lege. Det er svært viktig å være trygg på hvilke regler som gjelder. 

 

Infotjenesters råd for en god sykefraværsoppfølging: 

 

  1. Gå tidlig i dialog med den ansatte: hva betyr dette sykefraværet for arbeidssituasjonen?
  2. Vær ærlig – spør arbeidstakeren når det er ting relatert til fraværet som du ikke forstår
  3. Et sykefravær er ikke en privatsak men et forhold mellom leder og ansatt
  4. Vær trygg på plikter og rettigheter som oppstår i forbindelse med et sykefravær
  5. Bruk oppfølgingsplan som et systematisk verktøy i oppfølgingsarbeidet
  6. Sett agendaen og tenk hva du ønsker få ut av et dialogmøte med lege og NAV
  7. Utnytt egne ressurspersoner
  8. Orienter deg! Ikke vær redd for å spille inn bedriftshelsetjeneste, lege eller NAV tidlig i fraværsperioden 

 

Kilde: Infotjenester 2014