søker du regnskapsfører...
...vi kan hjelpe deg

Logg inn

Tips til markedsplan

En markedsplan er i sin enkleste form et dokument som forteller deg hva du har tenkt å gjøre på markedssiden, når du har tenkt å gjøre det og hvem som har ansvaret. Hva tiltakene er antatt å koste og hva du ønsker å oppnå.

En god markedsplan må være bygd på en del forutsetninger. Du må for eksempel ha en klar formening om hvem dine kunder eller kundegrupper er, altså markedet ditt. Du må også vite noe om dine konkurrenter. Du må ha klart for deg hva som er unikt med dine produkter eller tjenester og du bør ha kjennskap til salgs- og kjøpsatferd.

En markedsplan bør innholde:

Forretningsideen

Hva sier denne, forteller den hva det er bedriften selger? Formuler denne med å plante noen mentale "spikre" i bakhodet. Hva selger jeg, til hvem selger jeg og hvordan selger jeg!

Arbeidsbetingelser

Hvilke interne betingelser rår du over i form av styrker og svakheter? Dette kan være økonomiske forutsetninger, selve produktet og spesielle fortrinn produktet har. Hvordan er bedriftsprofilen osv. Hvilke trusler og muligheter ser du som du ofte ikke kan gjøre så mye med, men bør kartlegge?

Målgruppedefinering

Hvem er det jeg ser på som mine kunder? Er målgruppen stor nok til at jeg kan nå disse med mitt budskap? Kunders handlingsmønster og atferd: Hva får kundene til å gjøre sine valg? Planlegger kunden sine innkjøp av denne type produkter, eller er det bygd på vaner?

Konkrete målformuleringer

Hvor høyt skal salgsmål settes? Budsjettmål. Hvilken andel av markedet skal jeg ta i mitt distrikt? Hvilken nettomargin skal jeg ha av omsetningen?

NB!

Markedsplanen må i størst mulig grad må bygge på fakta. Stikkordet er markedskartlegging. Dette er en prosess som griper inn i alle overnevnte faser.

Adekvat.no