søker du regnskapsfører...
...vi kan hjelpe deg

Logg inn

Tommelen opp for trykte kjørebøker også i 2016

Også i 2016 vil det normalt være tilstrekkelig å dokumentere kjøring i yrke og virksomhet ved bruk av trykt kjørebok eller tilsvarende.

Finansdepartementet sier i statsbudsjettet at det er kun på to klart definerte områder det vil bli stilt krav om elektronisk kjørebok i 2016:

 

  1. Tilfeller der skattyteren ønsker å bli beskattet for fordel ved privat bruk av firmabil eller yrkesbil ut fra faktisk dokumentert kjøring privat (i stedet for etter sjablongregel).

  2. Tilfeller der skattyteren vil ha redusert fordelssats ved å dokumentere at firmabil eller yrkesbil er brukt mer enn 40.000 km i yrket. (Satsen settes da til 75 prosent av ordinær fordelssats.)

 

Utover disse to tilfellene kreves det altså ikke elektronisk kjørebok i 2016.

 

Les også: GPS og elektronisk kjørebok i jobben: Du overvåkes, enten du vil eller ikke!

 

Skattedirektoratet gjennomførte sommeren 2015 en høring med forslag om endringer i beskatningen av firmabil og yrkesbil. I statsbudsjettet for 2016 har så Finansdepartementet foretatt en gjennomgang av denne høringen og de kommentarene som kom inn.

Konkrete forskriftsendringer om de nye 2016-reglene vil bli vedtatt av Finansdepartementet og Skattedirektoratet senere i 2015

 

Kilde: Adekvat 2015