søker du regnskapsfører...
...vi kan hjelpe deg

Logg inn

Veien mot målet

5 tips som gjør det lettere å lykkes. Høsten kan være tiden for å sette seg noen nye mål, men når vaner skal endres er det etter en stund lett å skli tilbake til de gamle måtene å gjøre ting på.

Fagbok: Personlig effektivitet Heidi Grant Halvorson, forfatter av boken Suceed: How We Can Reach Our Goals gir i et blogginnlegg hos Harvard Business Review tips om hvordan mennesker som når sine mål faktisk handler. Dette er noen av dem:

Vær spesifikk

Istedenfor å si at skal du begynne å trene eller bli mer effektiv, sett deg konkrete mål. Vær nøye med å definere akkurat hvordan forandringen skal være. Lag noen adferdsmål, eksempelvis å trene tre ganger i uken eller å frigjøre en kveld i uken til planlegging.

Sett av tid

Hverdagene er gjerne travle, så sett av tid i kalenderen til det du har tenkt å oppnå. Skal du trene mer, sett av tid for eksempel mandag, onsdag og fredag. Noter også ned hvor lenge du skal trene hver gang. Det samme gjelder andre typer vaner. Bestem deg for når du skal handle og hva du skal gjøre.

Følg med på din egen utvikling.

Kontroller deg selv hver uke: Har du nådd målet for denne uken? Hvis ikke, hva må du i så fall gjøre for å klare det neste uke?

Vær opptatt av å bli bedre

Ta innover deg at du kan klare å endre deg. Det vil hjelpe deg til å ta bedre valg og etter hvert nå ditt potensial. Folk som har som mål å bli bedre, istedenfor å bli best, tar vanskelighetene som kommer på veien og gleder seg over reisen like mye som målet.

Fokuser på det du skal gjøre, ikke på det du skal unngå.

Hvis du forsøker å unngå en tanke, gjør at tanken blir enda mer aktiv i hodet ditt. (Hva skjer hvis du sier til deg selv: Ikke tenk på en rød bil....) Hvis du skal endre vaner tenk heller på hvilke handlinger du planlegger å gjennomføre når motstanden kommer.


Kilde: Adekvat