søker du regnskapsfører...
...vi kan hjelpe deg

Logg inn

Faglig standard

R&R benytter PowerOffice WIN som sitt interne back-office system. Systemet er et av de mest utbredte i Norge, og leverandøren tilpasser seg løpende de behov som måtte dukke opp for vår bransje. Vårt samarbeid med leverandøren har i flere år vært fruktbart begge veier.

Systemet sikrer at vi løpende holder tritt med de oppgaver som til enhver tid må utføres og dokumenteres, sørger for timeregistrering og i tillegg holder oversikt over utførte tjenester, statistikker etc. Dette medfører at vi kan yte de tjenester og gi de svar som kreves, både overfor deg som kunde og for offentlige kontrollorganer når dette trengs.

Les mer om Poweroffice her...

 

rådgivning