søker du regnskapsfører...
...vi kan hjelpe deg

Logg inn

Våre nøkkelverdier

Langsiktighet

 • Vi skaper økonomiske verdier og lønnsom utvikling for våre kunder og for oss selv.

 • Vår faglige standard er basert på en langsiktig foredling av nedfelte mål og verdier, som innebærer at vi, både som enkeltpersoner og virksomhet, handler i tråd med vår forening NARFs anbefalinger og nøkkelverdiene til R&R.

 • Vi skal være til nytte for våre kunder, eiere, samarbeidspartnere og samfunn.

 • Vilje og evne til lønnsom drift er grunnlaget for en langsiktig foredling av vår innsats, for å videreutvikle vår drift og for å beholde og utvikle kunder og våre dyktige medarbeidere

Engasjement

 • Vi lever av å tilfredsstille våre kunders behov på en bedre måte enn konkurrentene.

 • Vi skal vise interesse for kundenes virksomhet og skape glød gjennom samarbeid og åpenhet.

Grundighet

 • Vi utnytter forretningsmulighetene, og fokuserer på viktige spørsmål for virksomheten og eiere.

 • Vi sikrer høy grad av kvalitet i beslutninger og gjennomføring.

 • Vi skaper tillit gjennom kunnskap, ferdigheter og effektivitet. Profesjonelt arbeid i alle ledd og prosesser skal sikre at våre kunder får tjenester som har høy og riktig kvalitet.

 • Vi kvalitets sikrer kundens regnskaper, rapporter, selvangivelse og årsoppgjør før vi sender oppgavene til revisor og Altinn.

   

  rådgivning