søker du regnskapsfører...
...vi kan hjelpe deg

Logg inn

Dette kjennetegner Råd & Regnskap

  • En sterk og sunn bedriftskultur med et godt faglig miljø, samt bred enighet om mål og nøkkelverdier.

  • Planmessig og systematisk utvikling av medarbeidere og ledere for å bygge kompetanse.

  • Kjernekompetanse i alle vesentlige ledd.

  • Vilje til strukturendringer der dette gir langsiktige fordeler.

  • Vilje til effektiv drift i alle ledd og prosesser skal sikre at våre kunder får tjenester som har høy kvalitet.

  • Å vektlegge og utvikle kundens behov.

  • Vi skal skape samarbeidsformer som gir økte verdier for våre kunder og gjør Råd & Regnskap til en attraktiv partner.

  • Råd & Regnskap eies av partnere som er ansatt i selskapet. Vi kan derfor ta raske beslutninger.

  • Våre kunder skal føle trygghet når de kjøper våre tjenester.