søker du regnskapsfører...
...vi kan hjelpe deg

Logg inn

ASP løsning

Flere av våre kunder ønsker å utføre hele eller deler av regnskapsarbeidet selv. Vår ASP-løsning med Visma Business regnskapssystem gir kundene muligheter for dette. Vårt nettbaserte regnskapssystem Xledger har de samme mulighetene.

R&R kan tilby løsninger med elektronisk dokumentbehandling for begge systemene. Et regnskapssystem med elektronisk dokumentbehandling gir muligheter for oppslag av bilag i regnskapssystemet. Kundene kan se de enkelte bilag i regnskapssystemet, da bilagene er skannet.