søker du regnskapsfører...
...vi kan hjelpe deg

Logg inn

Controller

R&R kan utføre tjenester som Controller innenfor områdene lønn og regnskap for ditt firma. Du har kanskje regnskapet i eget hus med en eller flere regnskapsmedarbeidere på lønningslista eller du har satt bort regnskapet til et regnskapskontor. R&R er et av landets største frittstående regnskapskontorer med over 30 ansatte.

R&R arbeider etter en faglig standard som er anbefalt av revisorer.

R&R tilbyr også dine ansatte kurs og opplæring av regnskaps- og lønnsmedarbeidere gjennom våre samarbeidspartnere.

Som Controller kan vi ta ansvaret for blant annet:

  • Månedsavslutning og rapportering
  • Oppfølging av rutiner vedrørende regnskap og lønn.
  • Kontroll og avstemminger av balanse/resultat
  • Avstemminger lønnskonti mot regnskap. 
  • Årsoppgjør regnskap/lønn.

Våre Controllere jobber tett sammen med dine ansatte og din revisor og har godesamarbeidsevner. Vi har kjennskap til de fleste bransjer.

R&R Controller er konkurransedyktig på pris.

Hvis du ønsker mer informasjon om opplegget så ta kontakt!