søker du regnskapsfører...
...vi kan hjelpe deg

Logg inn

Momsrepresentasjon

Mange utenlandske firmaer driver momspliktig virksomhet i Norge. R&R tilbyr å være momsrepresentant for utenlandske selskap i Norge. Tjenesten inkluderer regnskapsføring for den del av virksomheten som drives i Norge, rapportering av opplysninger til norske myndigheter og morselskapet i utlandet, betalt merverdiavgift etc.