søker du regnskapsfører...
...vi kan hjelpe deg

Logg inn

Råd & Regnskap eiendomsforvaltning

Direktør eiendomsforvaltning Ketil Sand        

Utdannet sivilingeniør bygg og bedriftsøkonom. I løpet av en yrkeskarriere som eiendomsdirektør, eiendomssjef, teknisk sjef og strategisk bedriftsrådgiver har jeg sittet på de fleste stolene rundt bordet. Jeg snakker «stammespråket» og er vant til å jobbe på tvers av profesjonsgrenser samtidig som jeg har over 15 års relevant erfaring fra ledelse, drift og forvaltning av eiendomsselskaper.

Curriculum Vitae - Ketil Sand

Hva står vi for:

Enkel forvaltning: Hovedfokuset vårt er enkel forvaltning. Store og kompliserte forvaltningsoppdrag ligger utenfor vårt arbeidsfelt og det er også bakgrunnen for at vi kan holde kostnadene ved vår forvaltning nede.

Innkjøp av tilleggstjenester: R&R Forvaltning er fri og uavhengig fra særinteresser. 

Vi har ingen provisjoner fra leverandører og samarbeidspartnere, som gjør oss både unike og fleksible. Alle tilleggstjenester kjøpes inn i markedet hos den som er mest konkurransedyktig for den spesifikke eiendommen. 

Fast kontaktperson: Din forvalter er tilgjengelig for spørsmål fra styret og gir råd eller henviser til nødvendig faglig ekspertise. Vi orienterer eiere/leietakere etter behov på vegne av styret.

Hva vi gjør og hvilke type aktører jobber vi mot 

Bolig- og bygårdsforvaltning

Vi hjelper kundene med alt innen eiendomsforvaltning; økonomisk rådgivning, innkreving, innhenting av forsikringstilbud og tilbud på vaktmestertjenester, teknisk forvaltning og juridiske tjenester. Vi har lang erfaring med kombinasjonseiendommer med både bolig, næring og parkering samt etablering/oppfølging av eiendommenes arkiv.

Rådgivning 

Styret i eiendomsselskapet har vanligvis mange oppgaver til behandling. Vi ønsker å være tilgjengelig som en uavhengig rådgiver for styret i de spørsmål hvor ikke styret selv har den nødvendige kompetanse. Etter behov stiller vi også opp i styremøter, foretar utredninger og tar andre rådgivningsoppgaver for styret.