søker du regnskapsfører...
...vi kan hjelpe deg

Logg inn

Regnskapstjenester

Du velger selv hva du ønsker å utføre av regnskapsarbeider - tilpasset din hverdag og dine kunnskaper. Store kunder skanner bilag, og rutinene må tilpasses spesielt. Mindre kunder leverer bilag i R&Rs bilagspermer hver måned eller annenhver måned.

Råd & Tips - Dette må du gjøre selv:

 • Godkjenne, evt. attestere regnskapsbilag før skanning eller arkivering i bilagspermen.
 • Holde orden i bilagene.
 • Påse at alle bilag innehar tilfredsstillende informasjon.
 • Bilagene arkiveres og oppbevares på ett og bare ett sted.

Råd & Tips - Dette bør du gjøre selv:

 • Tilrettelegge regnskapsbilag (mindre kunder  i bilagsperm) fortløpende.
 • Kvalitetssikre bilag (og bilagspermens innhold) før overlevering til regnskapsfører.
 • Fakturere kundene.
 • Tekste ufullstendige bilag.

 Dette kan R&R gjøre av regnskapsarbeider for deg:

 • Fakturere kundene
 • Tilrettelegge regnskapsbilag
 • Kvalitetssikre bilagspermens innhold og omfang
 • Godkjenne bilag
 • Kontere bilag
 • Registrere bilag
 • Avstemme og dokumentere eiendeler, gjeld og resultatkonti
 • Levere dokumentasjon til revisor
 • Skatte- og avgiftsrapportering
 • VAT Refund
 • Selvangivelse og årsoppgjør
 • Rapportere til daglig leder gjennom året
 • Resultat og balanserapportering
 • Avdelingsregnskap
 • Prosjektregnskap
 • Rapportere til styret
 • Rådgivning

Regnskapsføring ute hos kunde

R&R arbeider ofte ute hos kunder med forskjellige typer regnskapsarbeider, hvis dette er ønskelig. Ofte på kundens eget system, eller mot våre systemer. Vi tilbyr også skanning av bilag for være kunder, hvor bilag kan sendes til oss elektronisk.

Våre ansatte har erfaring fra følgende systemer:

 • Visma Business
 • Visma Scenario
 • Visma Avendo
 • Visma Global
 • DI systemer
 • Rubicon
 • Concorde
 • Navision
 • Agresso
 • Oracle
 • SAP
 • 24SevenOffice
 • Xledger
 • Mamut