BizView

Det beste fra to verdener med BizView webrapportering.

For de fleste av våre kunder er ikke direkte tilgang til selve regnskapssystemet noen nødvendighet. En god del kunder ønsker imidlertid å ha mulighet til selv å kunne hente ut tall fra systemet når de selv måtte ønske.

I samarbeid med IT selskapet BizView Systems AB har ECIT Råd & Regnskap utarbeidet en bransjeløsning for regnskapsbyråer som tilbyr et rapporterings- og budsjetteringsverktøy på web. Systemet er utviklet med tanke på å få til en ensartet og effektiv rapportering og budsjettering for våre klienter. Samtidig er det muligheter for skreddersøm av spesialrapporter tilpasset kundens ønsker.

Gjennom BizView kan daglig leder få full oversikt over til enhver tid oppdaterte regnskapstall fra regnskapssystemet. Hvis bilagene er scannet vil en få de scannede dokumentene opp i nettleseren. Vi gir også revisorer tilgang til løsningen ifm revisjon.

Ved å benytte et «jordbasert» system som Visma Business i regnskapsføringen, med de fordeler dette gir med hensyn til effektivitet, fleksibilitet, stabilitet og sårbarhet, kombinert med rapportering av regnskaps- og reskontrotransaksjoner via «skyen», kan vi tilby våre kunder en optimal løsning.

Det er også tilrettelagt for utarbeidelse av resultat-, balanse og likviditetsbudsjett i løsningen. Her kan både regnskapsfører og selskapet selv være med på prosessen.