SIFR – Sikker dokumentlagring

Med SIFR kan du få din egen portal i skyen for lagring av dokumenter og informasjon. Du styrer selv hvem som har tilgang til dokumenter basert på roller eller direkte tilgang.

Dokumentene kan lagres i forhåndsdefinerte mappestrukturer eller du kan lage din egen struktur. Dokumentene blir lagret i kryptert form.
Selv har du tilgang til dokumentene via mobil, nettbrett eller PC. Du trenger aldri mer å sitte i et møte og savne viktige dokumenter.

Trenger du et system for oppfølging av anbud, due dilligence eller andre prosesser vil SIFR være løsningen.
SIFR inneholder også digital signering med bankID slik at avtaler, protokoller osv kan signeres elektronisk.

Innbygget videoløsning gir muligheter for å avholde styremøter, holde opplæring osv. over nettet. Ny personvernlovgigning trer i kraft fra mai 2018. Dette vil stille strengere krav til behandling av personvernopplysninger. Med SIFR kan denne typen informasjon kommuniseres via en sikker nettportal.

ECIT Råd & Regnskap bruker idag løsningen aktivt mot våre kunder. Her får de oversikt over, og tilgang til, sine forsikringsavtaler, husleiekontrakter, låneavtaler osv. Periodiske regnskapsrapporter ligger tilgjengelig sammen med årsregnskapspapirer som også signeres elektronisk i løsningen. Revisorer får tilgang til avstemminger, regnskapslister og dokumentasjon.

Oppdragsavtaler med våre klienter signeres elektronisk via SIFR noe som effektiviserer oppstartprossessen.

For mer informasjon ta kontakt med R&R, eller SIFR.