Valg av selskapsform

Er du i ferd med å starte en virksomhet eller lurer på om du har valgt riktig selskapsform?

Det finnes en rekke selskapsformer:

  • Enkeltpersonforetak
  • Aksjeselskap (AS)
  • Ansvarlig selskap (ANS og DA)
  • Norsk registrert utenlands foretak (NUF)
  • Andre selskapsformer (ASA, Samvirkeforetak, Foreninger og lag etc..

Hvilken du skal velge avhenger av type, størrelse, antall deltakere, inntjeningspotensiale, risiko, kapitalbehov m.mer.

Enkeltpersonforetak er enkelt og lite byråkratisk. En trenger ikke skyte inn kapital og en har fri tilgang på midlene virksomheten genererer. På den andre siden er en dårligere sikret mht trygderettigheter, dagpenger og sykepenger. Overskuddet i enkeltpersonforetaket beskattes på personen i opptjeningsåret.

Et aksjeselskap krever innskudd av kapital på 30.000. Det kan eies av flere personer og eller selskaper. Eierne har ikke personlig ansvar for selskapets forpliktelser. Det er noe mer papirarbeid og en må være ansatt i selskapet for å ta ut lønn. Overskuddet i selskapet kan tas ut ved avholdt ordinær generalforsamling eller som tilleggsutbytte/ekstraordinært utbytte fra avholdt generalforsamling og frem til årsskiftet. Dersom aksjeselskapet eies gjennom et holdingselskap kan selskapet selges skattefritt. Hvis en ønsker å utvide virksomheten og trenger ny kapital er det enkelt å utstede nye aksjer eller øke pålydende. Et aksjeselskap er et eget skattesubjekt.

I et ansvarlig selskap er det to eller flere medeiere som har helt (ANS) eller delvis (DA) personlig ansvar for gjeld i selskapet. Overskuddet i selskapet beskattes personlig på deltagerne basert på eierandel.

Trenger du råd om hva du bør velge, eller ønsker å endre selskapsform ta kontakt for en gjennomgang.