Nye muligheter med skybaserte løsninger

I takt med at IT selskaper tilbyr nye nettbaserte økonomisystemer må vi som regnskapskontor tilpasse oss. Idag har vi nesten ikke bilagspermer på kontorene lenger. Fakturaer kommer elektronisk inn i systemene enten via EHF (Elektronisk handelsformat) eller som vedlegg til epost. I noen tilfeller må vi eller kunden scanne inn papirfakturaene men det er snart historie. Når fakturaene kommer inn elektronisk kommer også mye av informasjonen på fakturaen inn i regnskapssystemet slik at registreringsjobben blir mindre. Kontrolljobben ligger der imidlertid fortsatt og må utøves av kompetente personer. I noen tilfeller kan kunden gjøre store deler av jobben selv. I andre tilfeller bør registreringsjobben overlates til regnskapskontoret. Utfakturering bør gjøres av deg som kunde enten direkte i økonomisystemet eller i et fakturasystem hvor fakturajournaler kan eksporteres til økonomisystemet. Utbetalinger bør gjøres fra økonomisystemet etter godkjenning fra selskapet.

Råd & Regnskap har valgt å tilby flere systemer til våre kunder ut fra deres behov og ønsker. «Jordbaserte» Visma Business med tilhørende skyløsninger (autopay, expense, timeregistrering, webfaktura og approval) tilbyr en «hybrid-løsning» passer til noen typer selskaper. Tripletex, 24SevenOffice og Xledger med flere passer for andre. Vi har systemkunnskap til gi råd om hva som vil passe best for deg som kunde, men hvis du likevel vil benytte et system vi ikke innehar kompetanse på sender vi deg videre til et søsterselskap i ECIT Group som innehar erfaring, og hvor vi vet at du blir godt ivaretatt.

Kontakt oss gjerne for en vurdering av om du benytter riktig økonomisystem og eller tilhørende fagsystem (kassesystem, logistikksystem, prosjektoppfølgingssystem, timeregistreringssystem osv.).