Altinn – varsling – tvangsmulkt

Fra 1. januar 2018 ble det obligatorisk for alle bedrifter å registrere e-postadresse eller mobiltelefonnummer i Brønnøysundregistrene. Logg deg inn på altinn.no og velg bedriften du representerer, velg innstillinger og legg inn informasjonen under «Din kontaktinformasjon for virksomheten». Det legges mye informasjon og varsler på altinn som er svært viktig å få med seg. Dersom du ikke har registrert e-postadresse eller mobiltelefonnummer må du fysisk logge deg inn på altinn på din bedrift for å motta informasjonen. Trenger du hjelp til dette kan vi bistå.

Informasjon som informeres via altinn er f.eks:

  • Varsel om tvangsoppløsning av selskapet grunnet manglende roller
  • Meldinger om krav til innlevering av offentlige oppgaver
  • Varsel om tvangsmulkt grunnet ikke innleverte offentlige oppgaver (a-melding, aksjonærregisteroppgave, mva-meldingen, skattemelding, SSB-meldinger mv

Bøtesatsene kan utgjøre betydelige beløp så det er viktig at du som ansvarlig for selskapet følger med.