Gave til ansatte og forretningsforbindelser

Hvor mye kan jeg gi i julegave til en ansatt uten at vedkommende må skatte av verdien?

En ansatt kan få gave skattefritt for inntil 1.000 kroner inklusiv merverdiavgift per år. Dette forutsetter at gaven ikke er penger men en fysisk gave eller gavekort (som ikke kan veksles i penger). Det som overstiger 1.000 kroner blir skattepliktig om må innberettes på den ansatte. Selskapet har per idag ikke fradragsrett skattemessig for beløpet som er skattefri for den ansatte. Merverdiavgift får selskapet ikke fradrag for dersom beløpet per gave overstiger kr. 100.

Om du har gitt en ansatt en gave av bagatellmessig verdi gjennom året, for eksempel blomster, konfekt, en vinflaske el., vil dette normalt ikke virke inn på beløpsgrensen på 1.000 kroner per ansatt per år.

Hvor mye kan jeg gi til kunder eller forretningsforbindelser?

Grensen er 260 kroner inklusiv merverdiavgift dersom selskapet skal få skattemessig fradrag for oppmerksomheten. Momsfradrag får du på gaver inntil 100 kroner. Du kan selvfølgelig gi gaver for høyere beløp men da vil gaven ikke redusere det skattemessige resultatet i selskapet.

Har du ytterligere spørsmål ta kontakt med oss så får du bistand.