Nye krav til kassesystemer

Fra 1. januar 2019 må alle bokføringspliktige virksomheter som har kontantomsetning benytte kassesystem som tilfredsstiller kravene i ny kassalov (lov av 19, juni 2015).

Har jeg et lovlig kassasystem?

Kassasystemet du benytter i din bedrift skal være utstyrt med produkterklæring fra leverandør. Det er viktig at du sjekker at dette er på plass. Liste over kassasystemer som tilfredsstiller kravene i regelverket finner du på skatteetaten.no. Du risikerer overtredelsesgebyr etter skatteforvaltningsloven dersom kassa du benytter ikke er godkjent. Gebyret er for tiden på 11.300 kroner.

Viktige endringer er:

  • Kassa må skrive ut kvittering ved avslutning av salget (kan være elektronisk, men det må være mulig å skrive ut papirkvittering)
  • Systemet skal ikke kunne skrive ut mer enn en kopikvittering
  • Kvittering fra betalingsterminal som ikke er integrert skal være merket med «ikke kvittering for kjøp»
  • Detaljerte krav til innhold i X og Z rapporter (omfang av ulike kvitteringer og skuffeåpninger, samt ikke mulig å unnlate særskilte varer eller tjenester på rapportene)
  • Elektronisk journal skal oppbevares i Norge. Det skal ikke være mulig å koble til system eller programvare for å endre eller slette journal og bruker skal heller ikke kunne ta bort, endre eller legge til opplysninger i registreringene
  • Programmert tekst på varer og tjenester skal ikke kunne endres under registrering av kontantsalget
  • Kassasystemet skal kunne skille mellom ulike betalingsformer ved salg

Er du i tvil om din kasse tilfredsstiller kravene ta gjerne kontakt så kan vi få det sjekket for deg, eller vi kan bistå deg i valg av et nytt og godkjent kassesystem, som kan integreres med ditt regnskapssystem.