Hva betyr coronaviruset for deg og meg? Dette kan du gjøre som arbeidsgiver..

Kjære kunde! Corona viruset påvirker norsk næringsliv og arbeidsplasser i stor grad. Vi i ECIT tenker ekstra mye på våre kunder i denne perioden. Vi ønsker å være gode og tilgjengelige støttespillere for deg som har ansatte hjemme i karantene, du som blir nødt til å permittere ansatte, du som ønsker å snakke om kostnadsbesparende […]

Les mer

ECIT Råd & Regnskap Invitational 2019

Til våre golfinteresserte kunder og samarbeidspartnere! HOLD AV TIRSDAG 3. SEPTEMBER!! (Fremmøte kl. 0900) Vi ønsker alle nye og gamle kunder samt andre forbindelser hjertelig velkommen ! Tradisjonen tro har vi igjen gleden av å invitere til en flott utendørsopplevelse! Turneringen er populær som alltid, og vil også i år avholdes hos vår samarbeidspartner Tyrifjord […]

Les mer

Nye krav til kassesystemer

Fra 1. januar 2019 må alle bokføringspliktige virksomheter som har kontantomsetning benytte kassesystem som tilfredsstiller kravene i ny kassalov (lov av 19, juni 2015). Har jeg et lovlig kassasystem? Kassasystemet du benytter i din bedrift skal være utstyrt med produkterklæring fra leverandør. Det er viktig at du sjekker at dette er på plass. Liste over […]

Les mer

Gave til ansatte og forretningsforbindelser

Hvor mye kan jeg gi i julegave til en ansatt uten at vedkommende må skatte av verdien? En ansatt kan få gave skattefritt for inntil 1.000 kroner inklusiv merverdiavgift per år. Dette forutsetter at gaven ikke er penger men en fysisk gave eller gavekort (som ikke kan veksles i penger). Det som overstiger 1.000 kroner […]

Les mer

Altinn – varsling – tvangsmulkt

Fra 1. januar 2018 ble det obligatorisk for alle bedrifter å registrere e-postadresse eller mobiltelefonnummer i Brønnøysundregistrene. Logg deg inn på altinn.no og velg bedriften du representerer, velg innstillinger og legg inn informasjonen under «Din kontaktinformasjon for virksomheten». Det legges mye informasjon og varsler på altinn som er svært viktig å få med seg. Dersom […]

Les mer

GDPR – EUs personvernforordning trer i kraft

Fra 2018 trer EUs personvernforordning (GDPR) i kraft. Ordningen skulle opprinnelig tre i kraft fra 25. mai 2018 men er foreløpig utsatt til tidligst 1. juli 2018. Personvernforordrningen betyr at du som arbeidsgiver må vite hva som er sensitive personopplysninger og hva som er  «ikke-sensitive» personopplysninger. Opplysningene må oppbevares og deles på godkjent måte. Dersom […]

Les mer

Vi kan være din økonomiavdeling

Mange små og mellomstore bedrifter sitter med en eller to personer ansatt på heltid med lønn og regnskap. Dette fungerer helt utmerket så lenge de ansatte klarer å holde seg faglig oppdatert og evner å henge med på de endringer som skjer innen IT-teknologien. Men hva hvis den ansatte blir syk over lengre tid? Klarer de […]

Les mer

Nye muligheter med skybaserte løsninger

I takt med at IT selskaper tilbyr nye nettbaserte økonomisystemer må vi som regnskapskontor tilpasse oss. Idag har vi nesten ikke bilagspermer på kontorene lenger. Fakturaer kommer elektronisk inn i systemene enten via EHF (Elektronisk handelsformat) eller som vedlegg til epost. I noen tilfeller må vi eller kunden scanne inn papirfakturaene men det er snart […]

Les mer

Utfordringer med mange aksjetransaksjoner

Synes du at mange aksjetransaksjoner kan være et problem? Store mengder aksjetransaksjoner kan være en utfordring for regnskapsfører, revisor og andre. Det er nødvendig med gode rutiner for å registrere transaksjonene, holde styr på kostpriser og ha en oppdatert og korrekt aksjebeholdning. Ikke minst er det viktig å ha med seg korrekte beholdninger og historiske […]

Les mer

Er du mye på farten

ECIT Råd & Regnskap tilbyr løsninger for håndtering av reiseregninger og utlegg på nett. I tilknytning til Visma Lønn og Huldt og Lillevik benyttes Visma.net Expense, I Tripletex, 24SevenOffice og Xledger finnes det tilsvarende innebygd funksjonalitet. I alle disse løsningene kan dine ansatte lage reiseregninger som du kan  godkjenne før overføring til lønn og utbetaling. Gjeldende satser […]

Les mer